Zastava Bosne i Hercegovine

NOVI (ELEKTRONSKI) OBRAZAC POTVRDE O REZIDENTNOSTI MALTE


U neposrednoj elektronskoj komunikaciji nadležnih eksperata, dobijeno je obaveštenje da nadležni organi Malte, počev od 4. novembra 2020. godine, na osnovu prethodnog zahteva poreskog obveznika, potvrdu o rezidentnosti za pravna lica izdaju u elektronskom formatu.

Istovremeno ukazujemo da će, u određenim okolnostima, nadležni organi Malte potpisani dosadašnji obrazac potvrde o rezidentnosti i dalje nastaviti da izdaju.

Obrazac "nove potvrde o rezidentnosti" (koji se razlikuje od prethodno objavljenog) u elektronskoj bazi Paragraf Lex može se pronaći u okviru stručnog komentara "POTVRDA O REZIDENTNOSTI KAO USLOV ZA PRIMENU UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (sa modelima obrazaca drugih država)", koji se nalazi u relaciji sa ovim dokumentom.

U narednom periodu izveštavaćemo o svakoj budućoj novini u vezi sa inostranim potvrdama o rezidentnosti.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 4.11.2020.