Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PRIMENA NOVIH PODZAKONSKIH AKATA DONETIH NA OSNOVU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU - NOVI KONTNI OKVIR I NOVI OBRASCI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA"


Kompanija Paragraf organizovala je, 3. novembra 2020. godine, vebinar na temu "Primena novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu - novi kontni okvir i novi obrasci finansijskih izveštaja".

Vebinar se sastojao iz dva dela.

U prvom delu vebinara predavači su govorili o primeni novih podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o računovodstvu, gde se, kao najznačajnija novina, ističe vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja za mikro i druga pravna lica, što je bilo prezentovano kroz praktične primere i sporna pitanja, kao i poređenja sa prethodnim zakonskim rešenjem.

Pored ovoga, posebno je bio obrađen i novi Kontni okvir, kako za privredna društva, tako i za druga pravna lica, sa naročitim osvrtom na upotrebu novih konta i način prezentacije u novim obrascima finansijskih izveštaja. Takođe, bile su prezentovane i novine prilikom obavljanja popisa imovine i obaveza.

Drugi deo predavanja odnosio se na aktuelnu temu upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji počinje sa radom 1. januara 2021. godine. Generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora, koja je nadležna za upis u Registar, prezentovao je uslove potrebne za upis u Registar, proceduru upisa, kao i zvaničnu saradnju Komore i kompanije Paragraf koja će imati ulogu asistenta i partnera za radnje i postupke u cilju upisa u Registar.

Na vebinaru je prezentovana i mogućnost sticanja zvanja iz revizije koja se mogu koristiti radi ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu, putem polaganja ili priznavanja ispita kod Komore. Bio je predstavljen i plan priprema za polaganje ispita za sticanje profesionalnih zvanja, uz isticanje da će edukaciju sprovoditi kompanija Paragraf.

Vebinar je bio namenjen pre svega preduzetnicima i pravnim licima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, računovođama, šefovima računovodstva, finansijskim direktorima i svim drugim zainteresovanim licima.

Nakon vebinara učesnici su bili u mogućnosti da samostalno primene nova podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu, kao i da izvrše vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica, pripreme finansijske izveštaje u skladu sa novim obrascima, i organizuju popis imovine i obaveza.

Takođe, na osnovu preciznih uputstava o uslovima i proceduri upisa u Registar, kao i mogućnosti polaganja ispita za sticanje zvanja iz revizije koja se mogu koristiti radi ispunjavanja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu kod Komore, pripremi za polaganje ispita i drugim aktuelnim pitanjima na ovu temu, učesnici vebinara će biti u mogućnosti da samostalno izvrše upis u Registar i pripreme se za polaganje ispita na adekvatan način.

Predavači, doc. dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Boško Vidaković - generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora, tokom vebinara su obradili sledeće teme:

Novi Pravilnici čija primena počinje 1. januara 2021. godine

•           Novi Pravilnik za mikro i druga pravna lica - vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja

•           Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - značajne novine

•           Novi Pravilnik o kontnom okviru za privredna društva i novi obrasci finansijskih izveštaja - kratak osvrt na novine

•           Novi Pravilnik o popisu - najznačajnije novine

Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i saradnja sa Komorom ovlašćenih revizora

•           Početak rada registra i rok za upis

•           Uslovi za upis u Registar

•           Postupak i procedura upisa

•           Saradnja kompanije Paragraf sa Komorom u vezi sa upisom u Registar i sticanjem zvanja u skladu sa članom 18. Zakona o računovodstvu.

Izvor: Redakcija, 4.11.2020.