Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2021. GODINI: Primena Odluke počinje 9. oktobra 2021. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 30. septembra 2021. godine, donela Odluku o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2021. godini ("Sl. glasnik RS", br. 95/2021), koja je objavljena u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 95/21 od 1. oktobra 2021. godine.

Ovom Odluke dopunjeno je sledeće:

U tačka 2. stav 1. Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2021. godini ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020) dopunjena je novom tarifnom oznakom 1202 42 00 00 sa naimenovanjem: “Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci ili bez ljuske, lomljen ili nelomljen: Ostali: Bez ljuske, lomljen ili nelomljen, eh za konditorsku industriju i proizvođače proizvoda od kikirikija”.

Navedena dopuna u stavu 1. praćena je i odgovarajućom dopunom u stavu 3. iste tačke Odluke, te je propisano da za robu iz tarifne oznake eh 1202 42 00 00 namenjenu za konditorsku industriju i proizvođače proizvoda od kikirikija, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba koristi isključivo za konditorsku industriju i proizvodnju proizvoda od kikirikija. U skladu sa ovom dopunom stav 3. sada glasi: “Za robu iz stava 1. ove tačke iz tar. oznaka 0402 10 19 00 i 0405 10 19 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i za proizvodnju sladoleda, za robu iz tarifne oznake 0402 21 18 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu iz tar. br. 1901 i 2104, za robu iz tarifne oznake 1202 42 00 00 namenjenu potrebama konditorske industrije i proizvođače proizvoda od kikirikija, za robu iz tarifne oznake 1517 90 99 00 namenjenu potrebama konditorske industrije, za proizvodnju i pripremu nudli i za proizvodnju supa i za robu iz tar. oznaka 2103 90 90 10 i 2103 90 90 90 namenjenu za proizvodnju i pripremu nudli, uvoznik podnosi carinskom organu izjavu da se roba uvozi za potrebe konditorske industrije i proizvodnju sladoleda, za proizvodnju gotovih proizvoda pogodnih za bebe i malu decu, za proizvodnju proizvoda od kikirikija, za proizvodnju i pripremu nudli, odnosno za proizvodnju supa.”

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” i počinje da se primenjuje od 9. oktobra 2021. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 04.10.2021.