Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Beogradu


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Prekršajni sud u Beogradu po Oglasu objavljenom u,,Sl. Glasniku RS" br.53/21 od 28. maja 2021. godine, koju objavljuje dana 1. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 09:00 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 01.10.2021.
Naslov: Redakcija