Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za osnovne sudove


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za osnovne po Oglasu objavljenom u,,Sl. Glasniku RS" br.53/21 od 28. maja 2021. godine, koju objavljuje dana 1. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 14:30 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 01.10.2021
Naslov: Redakcija