Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA RS: Odluka stupa na snagu 5. avgusta, a primenjuje se do 1. novembra 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 4. avgusta 2022. godine, donela Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju.

Odluka je doneta na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon), a na zahtev Ministarstva rudarstva i energetike.

Ovom odlukom je uvedena privremena zabrana izvoza određenih drvnih sortimenata za potrebe proizvodnje čvrstih goriva na bazi biomase na domaćem tržištu u cilju sprečavanja kritične nestašice, odnosno ublažavanja posledice nestašice usled povećanog izvoza i potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim svetskom energetskom krizom.

Odluka se odnosi na svih deset tarifnih oznaka iz tarifnog broja 4401 (Ogrevno drvo u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima; Iverje i slične čestice; Drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike), i to:

-           ogrevno drvo u oblicama, u cepanicama, u granama, u snopovima ili u sličnim oblicima, četinarsko i nečetinarsko (iz tarifnih oznaka 4401 11 00 00 i 4401 12 00),

-           iverje i slične čestice, četinarsko i nečetinarsko (iz tarifnih oznaka 4401 21 00 00, 4401 22 10 00 i 4401 22 90 00) i

-           drvena piljevina, otpaci i ostaci od drveta, aglomerisani ili neaglomerisani u oblice, brikete, pelete i slične oblike (iz tarifnih oznaka 4401 31 00 00, 4401 32 00 00, 4401 39 00 00, 4401 41 00 00 i 4401 49 00 00).

Ograničenje izvoza se ne odnosi na izvoz robe iz navedenih tarifnih oznaka za koju je od strane carinskog organa prihvaćena izvozna deklaracija pre stupanja na snagu ove odluke.

Podsećamo da je u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 121/2021 i 18/2022), odnosno u skladu sa Napomenama za tarifne podbrojeve 1 i 2 uz Glavu 44, propisan pojam peleta i briketa, i to:

1.         Za svrhe tarifnog podbroja 4401 31, pod pojmom “pelete od drvetaˮ podrazumevaju se sporedni proizvodi kao što su strugotina, piljevina ili iverje, industrije mehaničke prerade drveta, industrije nameštaja ili drugih delatnosti obrade drveta, koji su aglomerisani ili direktno pod pritiskom ili dodavanjem vezivnog sredstva sa udelom u masi ne većim od 3%. Takve pelete su cilindričnog oblika, prečnika ne preko 25 mm i dužine ne preko 100 mm.

2.         Za svrhe tarifnog podbroja 4401 32, pod pojmom “briketi od drveta” podrazumevaju se sporedni proizvodi kao što su strugotina, piljevina ili iverje, od industrije mehaničke prerade drveta, izrade nameštaja ili drugih delatnosti obrade drveta, koji su aglomerisani ili direktno pod pritiskom ili dodavanjem vezivnog sredstva sa udelom ne većim od 3% po masi. Takvi briketi su kockastog, poliedarskog ili cilindričnog oblika, čija je najmanja dimenzija poprečnog preseka veća od 25 mm.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju je objavljena 4. avgusta 2022. godine. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se do 1. novembra 2022. godine.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 04.08.2022.