Zastava Bosne i Hercegovine

ISKAZIVANJE OSNOVICE I PDV-A AKO SE PROMETUJE U DEVIZAMA


Ako robu i usluge naplaćujete u stranoj valuti, iznos naknade, iznos osnovice i iznos PDV-a, može biti iskazan u stranoj valuti, a podatak o ukupnom iznosu osnovice i ukupnom iznosu PDV-a, odnosno ukupnom iznosu naknade mora biti iskazan u dinarima.

Prema novom pravilu koje se primenjuje od 1. jula 2021. godine, obaveza iskazivanja dinarskih iznosa u računu (u slučaju kada postoji obaveza njegovog izdavanja) ne odnosi se samo na promet koji je oporeziv PDV-om, već i na promet koji je oslobođen PDV-a, kao i na promet koji nije predmet oporezivanja PDV-om.

Na izlaznim računima koji se prave u devizama, iznos u dinarima iskazuje po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan fakturisanja.

Obaveza iskazivanja deviznih iznosa na računima u dinarima formalno gledano predstavlja pojednostavljenje procedure izdavanja računa, ali dodatno komplikuje situaciju i stvara troškove obveznicima PDV-a.

Predstavnici velikih kompanija često tvrde kako ih izmena parametara i procedura (u ovom slučaju, da fakture koje se naplaćuju u stranoj valuti budu iskazane u dinarima), zahteva minimum dva meseca prilagođavanja softvera, načina rada i obuke.

Kompanije ističu i da su privredi potrebna jednostavna, sprovodiva i razumna rešenja, uz što manje komplikacija i dokumentacije, što nažalost sada nije slučaj.

Iskazivanje dinarskih iznosa osnovice i PDV-a ima svrhu u slučaju prometa između PDV obveznika kada je predviđena mogućnost naplate u devizama (kao primer se navodi zakup nepokretnosti).

Iskazivanje dinarskih iznosa neophodno je zbog utvrđivanja obaveze za PDV. Međutim, kako se naglašava, nije jasna svrha propisivanja obaveze iskazivanja dinarskih iznosa i za promet koji je oslobođen PDV-a ili promet koji se ne oporezuje PDV-om.

U prethodnom periodu stav Ministarstva finansija bio je da podaci o iznosu osnovice i obračunatog PDV-a, treba da budu iskazani u dinarima, nezavisno od toga što se naplata vrši u devizama.

Taj stav, kako se objašnjava, odnosio se samo na promet koji je oporeziv PDV-om.

Napominje se da se u navedenim okolnostima nameće pitanje primene kursa strane valute, kao i prilagođavanje informacionih sistema koje obveznici koriste.

U mnogim slučajevima, kurs za potrebe primene propisa o PDV-u razlikovaće se od kursa koji se primenjuje za računovodstvene svrhe.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 02.08.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija