Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠI SUD U NOVOM PAZARU: Sud dobio video-konferencijsku opremu za saslušanje žrtava i svedoka zločina


Viši sud u Novom Pazaru dobio je savremenu video-konferencijsku opremu koja će da omogući davanje iskaza žrtava i posebno osetljivih svedoka krivičnih dela iz izdvojene prostorije, van sudnice.

Time će biti onemogućen direktan kontakt žrtve (i/ili svedoka) sa okrivljenim i organima postupka.

Predsednica Višeg suda Slađana Čolović kaže da je na taj način žrtvama i svedocima omogućeno neometano davanje iskaza, bez susreta sa okrivljenim, u prijatnoj atmosferi i uz prisustvo njima bliskih osoba.

- Na taj način izbegava se sekundarna traumatizacija i viktimizacija žrtava susretom sa organima postupka i okrivljenim. Smatramo i da takav vid davanja iskaza ohrabruje oštećene i svedoke da daju istinite i potpune iskaze koji će biti merodavni u sudskom postupku, pa će doprineti utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja i donošenju kvalitetne sudske odluke - naglašava Čolović.

Ona objašnjava da se davanjem iskaza iz posebne prostorije, putem video-konferencijske veze, neće izgubiti neposrednost vođenja glavnog pretresa i da svi učesnici u sudskom postupku imaju mogućnost postavljanja pitanja.

- Međutim, na ovaj način može se izbeći nelagodna situacija da žrtva daje iskaz pred okrivljenim koji joj se uglavnom nalazi iza leđa, udaljen tek jedan metar - objašnjava predsednica Višeg suda.

Zamenik u Višem tužilaštvu Adnan Baćićanin dodaje da će upotreba video-konferencijske veze umnogome olakšati vođenje i krivičnog postupka, kao i da se nada da će se zbog toga sve žrtve i svedoci sada ohrabriti da prijave nadležnim organima krivična dela i izvršioce.

Video-konferencijska oprema, kao i nameštaj za opremanje prostorija za davanje iskaza, obezbeđena je u okviru projekta "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Republici Srbiji" koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS u Srbiji. Pored Novog Pazara, ovakvu opremu dobili su i Viši sudovi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Izvor: Vebsajt Novosti, N. Kočović, 30.06.2021.
Naslov: Redakcija