Zastava Bosne i Hercegovine

POTVRĐEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SINGAPUROM


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (dalje: Ugovor).

Podsećamo da je Ugovor potpisan u Singapuru 26. februara 2021. godine i u Beogradu 5. aprila 2021. godine, u dva originalna primerka na srpskom i engleskom jeziku, s tim što su oba primerka podjednako verodostojna.

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Ugovora, objavljeni su u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj 12/2021 od 1. jula 2021. godine.

O navedenom će diplomatskim kanalima biti obavešteni nadležni organi Singapura.

S tim u vezi, shodno članu 28. (Stupanje na snagu) Ugovora, Ugovor će stupiti na snagu datumom diplomatske note kojom nadležni organi Singapura obaveštavaju o okončanju postupaka predviđenih unutrašnjim zakonima Singapura za stupanje na snagu Ugovora, o čemu će zainteresovana stručna javnost blagovremeno biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, kao i početka njegove primene (najranije od 1. januara 2022. godine), u posebnom tekstu objavićemo komentar najznačajnijih odredaba Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 2.7.2021.