Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINSKI ODBOR ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO: 5. jula 2021. godine razmatranje predloga za donošenje autentičnih tumačenja zakona o obligacionim odnosima, o zaštiti potrošača i o zaštiti korisnika finansijskih usluga


49. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije sazvana je za ponedeljak, 5. jul 2021. godine, sa početkom u 13,00 časova-

Za ovu sednicu predložen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 1066. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020), koji je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević;

2. Razmatranje Predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 41. st. 1. i 2. i člana 43. st.2. i 3. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), koji je podneo narodni poslanik Dejan Kesar;

3. Razmatranje Predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 17. stav 1. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.

 Sednica će se održati u zgradi Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića 13, u sali II.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 03.07.2021.
Naslov: Redakcija