Zastava Bosne i Hercegovine

APR: Dostupne usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu


Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da su usluge boniteta sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu dostupne počev od ponedelјka, 4. maja 2020. godine.

I u uslovima vanrednog stanja, proglašenog zbog pandemije izazvane korona virusom (KOVID-19), Agencija je u predviđenom roku obradila redovne godišnje finansijske izveštaje za 2019. godinu, koje su obveznici dostavili u skladu s propisima i do sada je na svojoj internet stranici javno objavila oko 205.000 izveštaja.

Za pravna lica i preduzetnike čiji su finansijski izveštaji za 2019. godinu javno objavlјeni kao potpuni i računski tačni, pripremlјene su usluge boniteta - izveštaji o bonitetu za privredna društva, ustanove i preduzetnike i skoring za privredna društva u kojima će biti uklјučeni podaci iz tih izveštaja.

Skoring privrednih društava za period od 2015. do 2019. godine utvrđen je po inoviranom modelu, koji je definisan uz uvažavanje savremenih trendova u poslovanju i modela finansijskog upravlјanja, a polazeći od osnovnih pretpostavki finansijske analize i predstavlјa treću verziju ocene boniteta koju Agencija daje.

Budući da je rok za dostavlјanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pomeren u skladu sa Uredbom koju je donela Vlada Republike Srbije, tzv "dvostruki sistem pružanja usluga boniteta" Agencija će primenjivati sve do isteka tog roka. Odnosno, za pravna lica i preduzetnike koji još uvek nisu ispunili obavezu dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, Agencija će pružati usluge boniteta zaklјučno sa podacima iz izveštaja za 2018. godinu sve dok ne dostave potpun i računski tačan izveštaj za 2019. godinu i isti se ne objavi na internet stranici, a najkasnije do isteka roka za dostavlјanje tih izveštaja.

Korisnicima predlažemo da pre naručivanja izveštaja ili skoringa putem linka Pretraga objavlјenih finansijskih izveštaja (u odelјku Javno objavlјeni finansijski izveštaji) provere da li je za konkretno privredno društvo, ustanovu ili preduzetnika finansijski izveštaj za 2019. godinu objavlјen. Ukoliko isti nije objavlјen, predlažemo da provere da li je taj izveštaj dostavlјen Agenciji i status njegove obrade putem linka Pretraga izveštaja za 2019. godinu u postupku obrade (u odelјku Predmeti u radu). Ako u izveštaju koji je dostavlјen ima nedostataka, obveznik iste mora otkloniti, po proceduri za obradu, kako bi on mogao biti javno objavlјen i uklјučen u izveštaje o bonitetu i skoring.

Izveštaji o bonitetu sa podacima iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu izdavaće se po zahtevu za hitnu obradu samo za one obveznike za koje je redovni godišnji finansijski izveštaj za tu godinu javno objavlјen.

Istovremeno, od 4. maja 2020. godine, za privredna društva čiji su finansijski izveštaji za 2019. godinu javno objavlјeni, prestaće da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2014. do 2018. godine, pošto je za ta privredna društva utvrđena nova ocena boniteta odnosno skoring za period od 2015. do 2019. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavlјuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Podsećamo korisnike da su usluge boniteta dostupne elektronski, naručivanjem putem aplikacije za naručivanje izveštaja o bonitetu i aplikacije za naručivanje skoringa. Takođe, obzirom da je zbog proglašenja pandemije KOVID-19 do dalјnjeg obustavlјen neposredan rad sa strankama, zahtevi se mogu poslati i poštom, u papirnoj formi, na adresu Agencije, Brankova 25, 11000 Beograd.

Detalјne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja date su na internet stranici Agencije u delu Finansijski izveštaji, u okviru odelјaka APR bonitet i ePodaci iz finansijskih izveštaja na zahtev korisnika.

Izvor: Vebsajt APR, 29.04.2020.
Naslov: Redakcija