Zastava Bosne i Hercegovine

APR: Omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavlјanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2019. godinu za sve grupe pravnih lica


Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je, od 28. aprila 2020. godine, u okviru posebnog informacionog sistema Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavlјanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2019. godinu za sve grupe pravnih lica. Predmetne izveštaje, matična pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), dužna su da dostave Agenciji isklјučivo u elektronskom obliku, primenom posebnog informacionog sistema, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Podsećamo da se, izuzetno ove godine, rok za dostavlјanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu pomera tako da ističe najkasnije 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja, a u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije.

Sve informacije u vezi sa sastavlјanjem i dostavlјanjem konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja nalaze se na stranici Registra finansijskih izveštaja.

Sva pitanja u vezi sastavlјanja i dostavlјanja pomenutog izveštaja mogu se slati mejlom na sledeće adrese: obveznicifi@apr.gov.rs, sd@apr.gov.rs i finizvestaji@apr.gov.rs

Izvor: Vebsajt APR, 29.04.2020.
Naslov: Redakcija