Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBE ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Odgovori na pitanja privrednika


Država je predstavila paket mera za podršku privredi i donela prateće uredbe o njihovoj primeni:

Pred vama su odgovori na pitanja koja su postavljali privrednici.

Pitanje: Ko sve može da dobije minimalac od države?

ODGOVOR: Korisnici mera su sledeći privredni subjekti: rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti (mikro, mala, srednja i velika preduzeća); rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana); ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica. Navedeni privredni subjekti mogu da koriste mere (fiskalne pogodnosti i direktna davanja) ukoliko su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV. Takođe, navedeni privredni subjekti mogu da koriste navedene pogodnosti ukoliko nisu počev od 15. marta 2020. godine pa do 10. aprila 2020. godine smanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima je period na koji je ugovor zaključen istekao u navedenom roku.

Pitanje: Da li će zaposleni, za čije zarade se neće obračunavati porezi i doprinosi za vreme vanrednog stanja, imati pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno da li će tim zaposlenima biti izvršeno automatsko produženje važenja zdravstvenih kartica?

ODGOVOR: Da. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje čije plaćanje je odloženo u skladu sa ovom uredbom, smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i po osnovu ostvarivanja prava zbog nezaposlenosti i zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Pitanje: Kada će država početi sa isplatom minimalca, koje su s tim u vezi osnovne obaveze poslodavca, a koja prava radnika?

ODGOVOR: Prema najnovijim zvaničnim informacijama sa isplatom se kreće 7. maja.

Kako bi se izbegle moguće zloupotrebe i mogućnost da poslodavci novac ne daju radnicima, država će minimalac uplatiti na novootvorene namenske račune poslodavaca sa kojih novac mora da bude isplaćen radnicima. Novac sa ovog računa nemoguće je prebaciti na redovne račune firme.

Država je predvidela i da, ukoliko poslodavac ne utroši dobijen novac, ta ista sredstva mora da vrati u državni budžet.

Cilj države je da na ovaj način svakom radniku obezbedi bar minimalac, a da li će poslodavac dobijeni novac dati kao dodatak na platu ili ne, njegova je volja.

Na minimalac imaju pravo radnici koji su prijavljeni, u prevodu oni koji ne rade "na crno". Minimalac će biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na neodređeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na određeno ili neodređeno.

Pravilo jeste da je firma u kojoj rade osnovana pre 15. marta ove godine, kao i da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a tokom vanrednog stanja.

Pitanje: Da li postoji ekonomska mera koja se primenjuje na zaposlene koji su na bolovanju?

ODGOVOR: Poslodavac će ostvariti pravo na direktna davanja za zaposlene, osim u slučaju kada im se za određeni period u celosti iz javnih sredstava nadoknađuje iznos naknade zarade, kao što je slučaj sa bolovanjima u trajanju od preko 30 dana.

Pitanje: Ko sve može da dobije minimalac od države?

ODGOVOR: Korisnici mera su sledeći privredni subjekti: rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti (mikro, mala, srednja i velika preduzeća); rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana); ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica. Navedeni privredni subjekti mogu da koriste mere (fiskalne pogodnosti i direktna davanja) ukoliko su pre 15. marta 2020. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV. Takođe, navedeni privredni subjekti mogu da koriste navedene pogodnosti ukoliko nisu počev od 15. marta 2020. godine pa do 10. aprila 2020. godine smanjili broj zaposlenih za više od 10 odsto ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima je period na koji je ugovor zaključen istekao u navedenom roku.

Izvor: Vebsajt Blic, 04.05.2020.
Izvor iz vesti, Naslov: Redakcija