Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Vlada saglasna sa predlogom za ukidanje vanrednog stanja


Vlada Republike Srbije saglasila se na održanoj sednici, na inicijativu Ministarstva odbrane, uz koju je dostavljen odgovarajući elaborat u skladu sa Zakonom o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon, 10/2015 i 36/2018), sa predlogom da predsednik Republike i predsednica Vlade upute Narodnoj skupštini zajednički predlog za ukidanje vanrednog stanja.

U predlogu se navodi da je aktivnostima nadležnih zdravstvenih organizacija i državnih organa na teritoriji Srbije uspostavljen aktivan epidemiološki nadzor nad zaraznom bolešću COVID-19.

Kao rezultat primene preventivnih mera došlo je do usporavanja epidemijskog toka i do pada intenziteta aktivnosti virusa.

Imajući u vidu sve trenutne parametre, u predlogu koji je upućen Narodnoj skupštini navodi se da se COVID-19 više ne može smatrati oboljenjem od javno-zdravstvenog značaja koje predstavlja opasnost najvišeg stepena rizika, odnosno javnu opasnost koja ugrožava opstanak države i njenih građana.

Narodna skupština će se izjasniti o predlogu Vlade Republike Srbije na posebnoj sednici.

Izvor: Vebsajt Vlade, 04.05.2020.
Naslov: Redakcija