Zastava Bosne i Hercegovine

RGZ: Povećanje efikasnosti rada zbog reforme katastra i digitalizacije poslovnih procesa


Službe za katastar nepokretnosti su zabeležile značajan rast radne uspešnosti u prvom kvartalu 2024. godine, zahvaljujući reformi katastra i potpunoj digitalizaciji poslovnih procesa. Procenat rešenih predmeta u katastru je nastavio sa porastom i u 2024. godini, uz približno isti broj zaposlenih kao i prethodnih godina, pri čemu je 33 odsto službi za katastar prevazišlo očekivanja, dok je 67 odsto službi ispunilo zadate ciljeve.

U prva tri meseca 2024. godine, zabeležen je rast efikasnosti rada katastra, gde je rešeno 2.047 predmeta više u odnosu na isti period prethodne godine. Prosečna ocena rezultata rada katastarskih službi za celu Srbiju iznosila je 3,41 od maksimalnih četiri, dok je prosečna ocena odeljenja vodova u istom periodu iznosila 3,45.

Najuspešniji region u prvom kvartalu 2024. je Vojvodina sa 50.981 rešenim upravnim predmetima, dok se na drugom mestu nalazi Grad Beograd sa ukupno 38.256 rešenih upravnih predmeta. Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da je na teritoriji Beograda rešeno 2.420 predmeta više nego u istom periodu prošle godine, a isti trend povećanog broja rešenih predmeta je zabeležen i u Zapadnoj i Istočnoj Srbiji.

Ovaj uspeh je jasan indikator toga kako digitalna transformacija i elektronsko poslovanje podižu efikasnost i preciznost u radu, postavljajući Republički geodetski zavod kao lidera u oblasti upravljanja katastarskim podacima. Pozitivan trend rasta rešenih predmeta potvrđuje ispravnost preduzetih koraka u domenu digitalizacije i reforme katastra, težeći ka obezbeđivanju efikasnijih i kvalitetnijih usluga građanima.

Ocenjivanje u Republičkom geodetskom zavodu pruža precizan uvid u efikasnost i efektivnost rada svakog državnog službenika zahvaljujući kompletnoj digitalizaciji Republičkog geodetskog zavoda, uključujući sistem za praćenje i merenje aktivnog radnog vremena zaposlenih i sistem normiranja i praćenja rešavanja predmeta. Ovako automatizovan i transparentan sistem omogućava objektivno i pravično ocenjivanje službenika na osnovu rezultata rada i zalaganja.


Izvor: Vebsajt RGZ, 02.04.2024.
Naslov: Redakcija