Zastava Bosne i Hercegovine

DONETE NOVE UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO I ELEMENTIMA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 1. aprila 2021. godine, na osnovu člana 4. stav 3. i člana 6. stav 10. Zakona o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) donela sledeće uredbe:

  • Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (dalje: Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo) koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine i
  • Uredbu o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi (dalje: Uredba o elementima elektronskih fiskalnih uređaja) koja se primenjuje od 1. jula 2021. godine.

Naime, novi model fiskalizacije koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine predviđa dosta sveobuhvatniju fiskalizaciju, koja je proširena na sve obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i sve obveznike poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrše promet na malo, pri čemu je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja samo u posebno opravdanim slučajevima. Prilikom određivanja delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja pošlo se od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene delatnosti.

Dakle, novom Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo, pored toga što delatnosti više nisu razvrstane u zavisnosti od toga da li ih vrši preduzetnik paušalac ili drugi privredni subjekt, izvršena su i posebna preciziranja oko evidentiranja prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama, komunalnih delatnosti i starih zanata.

U pogledu postupka fiskalizacije, Uredbom o elementima elektronskih fiskalnih uređaja definisani su elementi elektronskog fiskalnog uređaja - procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa, čija upotreba mora biti odobrena od strane Poreske uprave. Takođe, Poreska uprava vodi dostupan registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja. Tehničkim vodičem Poreske uprave će biti definisani uslovi koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Detaljna objašnjenja o navedenim uredbama daćemo u posebnom komentaru, koji ćemo blagovremeno objaviti u elektronskom i štampanom izdanju časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izvor: Redakcija, 02.04.2021.