Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA PRVA SEDNICA KOORDINACIONE KOMISIJE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR: Podnet izveštaj o radu Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja koronavirusa


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave i predsednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Marija Obradović predsedavala je prvoj sednici tog tela u novom sazivu.

Obradović je pozdravila do sada sprovedene aktivnosti na unapređenju zakonodavnog okvira za inspekcijski nadzor i njegovoj digitalizaciji, kao i pomake ka popravljanju materijalnog statusa inspektora, poručivši da će se, kao predsednik ovog tela, truditi da rad Komisije bude efikasniji.

Na sednici je podnet izveštaj o radu Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja koronavirusa.

Od oktobra ove godine 2.000 inspektora, iz 44 inspekcije na republičkom nivou, zajedno vrši kontrolu mera na suzbijanju COVID-19. Do danas je gotovo dupliran ukupan broj izvršenih nadzora u objektima u kojima primena mera ima najveći efekat na sprečavanje širenja virusa.

Jedan od zaključaka Izveštaja je da je promenom zakonske regulative i davanjem širih ovlašćenja policiji i komunalnoj policiji, kao i novom kaznenom politikom, smanjen broj prekršajnih postupaka pred sudovima.

Posebna pažnja na sednici je posvećena realizaciji projekta e-Inspektor, koji predstavlja alat za inspekcijski nadzor, kao i rezultatima dosadašnjeg rada Kontakt centra republičkih inspekcija za predstavke u oblasti inspekcijskog nadzora i pritužbe na rad službenih lica inspekcije.

Koordinaciona komisija je međuresorno telo, čiji zadatak je koordinacija rada inspekcija u unapređenju delotvornosti inspekcijskog nadzora, a kojem predsedava resorni ministar zadužen za pitanja državne uprave i lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Vlade, 01.12.2020.
Naslov: Redakcija