Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Kodeksa profesionalne etike advokata. Nezakonite pojedine odredbe Statuta Advokatske komore Vojvodine


Ustavni sud je na 17. sednici odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 17. stav 2. i člana 18. st. 2, 4. i 6. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 13, člana 17. st. 1. i 3-9, člana 18. st. 1, 3, 5, 7, 8. i 9, člana 20. i člana 54. stav 2. navedenog Zakona i odredbe člana 12. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 50/18). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata preduzetih na osnovu osporenih odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sud je odložio objavljivanje navedene Odluke u "Sl. glasniku RS" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-216/2018)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 1. stav 1. u delu koji glasi: "disciplinska odgovornost i", odeljak 10. u delu naslova koji glasi: "Disciplinska odgovornost i", pododeljak sa naslovom "a) Disciplinska odgovornost" i odredbe čl. 97, 98, 101. i 102. Statuta Advokatske komore Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2012, 23/2013, 52/2015, 50/2017, 22/2019 i 44/2020), nisu u saglasnosti sa zakonom.

Sud je utvrdio da odredbe 22.5.13, 33.1.2. i 33.2.2. Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012), nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Sud je obustavio postupak za ocenu zakonitosti odredaba čl. 99 i 100. Statuta Advokatske komore Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2012, 23/2013, 52/2015, 50/2017), (predmet IUo-213/2019).

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 03.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija