Zastava Bosne i Hercegovine

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Uveden automatizovan sistem evidentiranja zahteva


Republički geodetski zavod saopštio je da je uveo automatizovan sistem evidentiranja zahteva čime je broj grešaka smanjen a sigurnost građana u upravljanju nepokretnostima podignuta na znatno viši nivo.

Sistem evidentiranja uveden je u okviru implementacije novog informacionog sistema Katastra nepokretnosti i otkloniće veliki deo dosadašnjih nepravilnosti i grešaka koje su posledica ljudskog faktora, saopštio je RGZ.

RGZ je preporučio građanima i svim korisnicima usluga javnih beležnika, sudova, geodetskih organizacija i drugih profesionalnih korisnika katastra, da insistiraju na dobijanju broja koji se u sekundi automatski generiše jer predstavlja jedini dokaz i pravnu sigurnost da je postupak utvrđivanja prava završen, a postupak evidentiranja u katastru nepokretnosti započet.

Navodi se da taj broj građanima koristi i za sve ostale elektronske usluge RGZ-a kao što su praćenje statusa predmeta i preuzimanje rešenja na elektronskoj oglasnoj tabli. "Ukoliko iz bilo kog razloga od strane obveznika dostave i profesionalnih korisnika u RGZ ne stignu kompletne informacije koje se odnose na predmetnu nepokretnost, sistem će automatski vratiti paket kao nepotpun čime se građani i privreda štite od zloupotreba, nepravilnosti i grešaka", objašnjeno je iz RGZ-a.

Kao razlog uvođenja ovakvog sistema navodi se da je do sada izostanak pojedinog podatka pri unosu dovodio do grešaka i ugrožavanja pravne sigurnosti građana, ali i usporavanja procesa upisa u katastar nepokretnosti.

"Zbog toga su trpeli i građani i privreda, ali i sam RGZ koji je te elemente morao ponovo ručno da unosi u sistem što je podrazumevalo dodatni posao i vreme za zaposlene i mogućnost pojave grešaka. Zahvaljujući novim digitalnim procesima i kontrolama, kao i novom informacionom sistemu Katastra nepokretnosti, ovakve greške više nisu moguće, pa će i RGZ efikasnije i brže rešavati zahteve za upis prava u katastru nepokretnosti", saopštio je RGZ.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.10.2021.
Naslov: Redakcija