Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: Uvodi se eAgrar


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju predloženo je uvođenje eAgrara, avansno plaćanje za IPARD korisnike, mera LEADER, kao i Integrisani sistem upravljanja i kontrole.

Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Kako se navodi u dokumentu, jedan od predloga je i uvođenje novog softverskog rešenja eAgrar, Uprave za agrarana plaćanja.

eAgrar će omogućiti efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG), a kasnije i efikasnije upravljanje isplata podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, piše u obrazloženju.

Taj digitalni servis će se sastojati iz elektronskog portala preko koga će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu, ali DMS-a (document management system) koji će služiti za obradu primljenih zahteva.

"Ovim zakonom omogućava se podnošenje elektronskih zahteva za upis u RPG, izmenu podataka, obnovu registracije i brisanje iz RPG-a, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka, što će značajno olakšati obradu zahteva, a kao krajnji ishod imati ažurniji registar i bržu isplatu podsticaja", navodi se u Predlogu zakona.

Poljoprivrednici će moći da podnose elektronske zahteve samostalno ili da zatraže pomoć u podnošenju ukoliko je to potrebno, a na terenu će imati obezbeđenu mrežu podrške (regionalne centre, pozivne centre, obuke i monitoring posete), piše u izmenama.

Jedan od razloga za izmene Zakona je i da se omogući avansno plaćanje u iznosu do 50 odsto od odobrene vrednosti podsticaja za IPARD korisnike.

Srbija je jedan od korisnika IPA fondova Evropske unije za dodelu subvencija namenjenih razvoju poljoprivrede, ali se suočava sa problemom trošenja tog novca zbog nedostatka razvojnih projekata.

Planiranim izmenama obezbediće se značajan deo finansijskih sredstava za realizaciju planirane investicije IPARD korisnika, dok će korišćenje avansnog plaćanja uticati na poboljšanje korišćenja finansijskog doprinosa Evropske unije i smanjenje rizika od povraćaja sredstava Evropskoj uniji, piše u obrazloženju.

U predloženom rešenju se navodi da se postupak za ostvarivanje prava na IPARD sredstva sastoji od postupka za odobravanje projekta i postupka za odobravanje isplate.

Dalje, postupak za odobravanje isplate sastoji se iz postupka za odobravanje avansne isplate IPARD podsticaja i postupka za odobravanje konačne isplate IPARD podsticaja.

O ostvarivanju prava na IPARD podsticaje odlučuje direktor Uprave za agrarna plaćanja rešenjem.

Predlogom zakona se reguliše i postupak u slučaju izmene odobrenog projekta i slanja neurednog zahteva i obavezna dokumentacija za podnošenje zahteva za IPARD podsticaje.

U izmenama je navedeno da poslove pripreme i izmene IPARD programa, poslove programiranja, evaluacije, praćenja realizacije programa, izveštavanja, koordinacije i sprovođenje mere Tehnička pomoć vrši organizaciona jedinica Ministarstva koja obavlja poslove upravljanja IPARD programom.

Izmenama i dopunama je predloženo uvođenje Integrisanog sistema za upravljanja i kontrolu (IACS) čija je namena sprovođenje i kontrola isplate direktnih podsticaja i podsticaja merama ruralnog razvoja koji su vezani za površinu poljoprivrednog zemljišta.

Planirano je da se ovaj sistem sastoji od niza povezanih elektronskih baza podataka kao što su, između ostalog, Registar podsticaja, Registar poljoprivrednih gazdinstava, Centralna baza podataka o obeležavanju životinja, aplikativni sistema za obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje pomoću geoprostornih podataka..

Za potrebe usklađivanja sa propisima EU, uvodi se mera LEADER. U pitanju je IPARD mera koja se sprovodi kroz realizaciju lokalnih strategija ruralnog razvoja, a koju pripremaju i sprovode lokalne akcione grupe.

"Lokalna strategija ruralnog razvoja je planski dokument koji je za određenu teritoriju izradila lokalna akciona grupa za programski period IPARD programa i koja je odobrena od strane Uprave za agrarna plaćanja", piše u izmenama Zakona.

Kako se u objašnjava u predloženim izmenama, status lokalne akcione grupe stiče udruženje na određenoj teritoriji u Srbiji koja obuhvata ruralna područja, a čiji su osnivači ili članovi domaća i strana fizička i pravna lica i jedinice lokalne samouprave i koje je registrovano u skladu sa propisima kojima se reguliše pravni položaj udruženja.

Predlaže se da evidenciju udruženja koja imaju status lokalne akcione grupe vodi Ministarstvo.

Evidencija bi obuhvatala podatke o nazivu, sedištu i adresi lokalne akcione grupe, teritoriji naseljenih mesta/opština, mestu i datumu osnivanja lokalne akcione grupe, matičnom broju i poreskom identifikacionom broju (PIB), osnivačima i zakonskom zastupniku lokalne akcione grupe, lokalnoj strategiji ruralnog razvoja.

Plan je i da se izmeni pojam poljoprivrednog gazdinstva koje bi, ukoliko se izmene usvoje, podrazumevalo proizvodnu jedinicu na kojoj privredno društvo, zemaljska zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice - poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati..).

Izvor: Vebsajt Nove ekonomije, Nevena Petaković, 1.11.2021.
Naslov: Redakcija