Zastava Bosne i Hercegovine

NACIONALNE KVALIFIKACIJE, PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA I AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU: Paragraf organizuje vebinar 26. oktobra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. oktobra 2023. godine, vebinar na temu “Nacionalne kvalifikacije, priznavanje stranih školskih isprava i aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru”.

Na vebinaru će biti reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih školskih isprava.

Pored navedenog, učesnicima vebinara biće prezentovani i odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa.

Na vebinaru će biti reči o načinu sticanja kvalifikacija, nivoima i vrstama istih, te Registru kvalifikacija, kao i postupku priznavanja stranih isprava.

Pored navedenog, učesnicima vebinara će biti prezentovani odgovori na najčešće postavljena pitanja u praksi u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih u javnom sektoru po osnovu radnog odnosa.

Vebinar je namenjen direktorima, odnosno rukovodiocima korisnika javnih sredstava, pravnim službama, sekretarima, ovlašćenim licima i drugim zaposlenima u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, ustanovama (javnim službama), javnim preduzećima, advokatima, kao i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Teme vebinara:

NACIONALNE KVALIFIKACIJE

 • Prikaz najnovijih izmena i dopuna Zakona o NOKS-u
 • Odnos Zakona o NOKS-u i drugih propisa
 • Pojmovi (kvalifikacija, Nacionalni okvir kvalifikacija, razvrstavanje kvalifikacija, standard kvalifikacija, zanimanje, odnos zanimanja i kvalifikacija)
 • Tela i institucije nadležne za razvoj i primenu NOKS-a
 • Registar/podregistar Nacionalnih kvalifikacija, Lista kvalifikacija, šifriranje kvalifikacija (i specifičnosti), ažuriranje podataka iz Liste kvalifikacija
 • Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija
 • Dileme u praksi

PRIZNAVANJE ŠKOLSKIH ISPRAVA STEČENIH U INOSTRANSTVU

 • Priznavanje stranih školskih isprava - procedura, kad se ne vrši priznavanje, odnos sa drugim propisima, izazovi u praksi
 • Vrednovanje javnih isprava stečenih u ostalim verskim obrazovnim institucijama

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU

 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo
 • Pravo na godišnji odmor
 • Minuli rad
 • Jubilarna nagrada
 • Solidarna pomoć
 • Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Predavači:

 • Nataša Ćirić - diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i primeni propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i primeni propisa kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija,
 • Bojana Jakšić Kovačević - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Nacionalne kvalifikacije, priznavanje stranih školskih isprava i aktuelna pitanja iz oblasti radnih odnosa u javnom sektoru“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 03.10.2023.