Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: 23. oktobra 2021. godine vanredna izborna sednica Skupštine AK Beograda


Upravni odbor AK Beograda je na 101.sednici održanoj dana 06.09.2021. godine, u skladu sa odlukom Skupštine AK Beograda od 05.06.2021. godine, sazvao Vanrednu izbornu sednicu skupštine AK Beograda za izbor svih organa i nosilaca funkcija AK Beograda za mandatni period 2021-2025.

POZIVAJU SE SVI ADVOKATI BEOGRADA DA DOĆU NA VANREDNU IZBORNU SEDNICU SKUPŠTINE AK BEOGRADA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 23.10.2021.GOD (SUBOTA) SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA U “AMFITEATRU 5” PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 67

Za vanrednu izbornu sednicu skupštine predlažem sledeći

DNEVNI RED:

1. Izborni postupak za sve organe i nosioce funkcija AK Beograda za mandatni period 2021-2025:

-predsednika AK Beograda, potpredsednika AK Beograda, 13 (trinaest) članova Upravnog odbora AK Beograda, 5 (pet) članova Nadzornog odbora AK Beograda, disciplinskog tužioca AK Beograda, 10 (deset) zamenika disciplinskog tužioca AK Beograda, predsednika disciplinskog suda AK Beograda, zamenika predsednika disciplinskog suda AK Beograda, 22 (dvadesetdvoje) sudije disciplinskog suda AK Beograda

1.1. Izbor Verifikacione komisije

1.2. Odlučivanje o prigovorima na birački spisak i prigovorima na listu kandidata

1.3. Potvrđivanje konačnog biračkog spiska i potvrđivanje konačne liste kandidata

1.4. Predstavljanje programa rada Komore kandidata za predsednika AK Beograda

1.5. Glasanje na izbornom mestu - u vremenskom periodu od osam satu, u kontinuitetu

1.6. Prebrojavanje glasova na izbornom mestu u kontinuitetu - dok se ne utvrde izborni rezultati

1.7. Izveštaj Izborne komisije AKB i objavljivanje izbornih rezultata na veb stranici AKB

POZIVAJU SE SVI ADVOKATI BEOGRADA da najkasnije 15 dana pre održavanja izborne Skupštine pismeno podnesu Izbornoj komisiji predloge kandidata za: predsednika AK Beograda, potpredsednika AK Beograda, 13 (trinaest) članova Upravnog odbora AK Beograda, 5 (pet) članova Nadzornog odbora AK Beograda, disciplinskog tužioca AK Beograda, 10 (deset) zamenika disciplinskog tužioca AK Beograda, predsednika disciplinskog suda AK Beograda, zamenika predsednika disciplinskog suda AK Beograda, 22 sudije disciplinskog suda AK Beograda, u skladu sa odredbama koje uređuju izborni postupak čl.33 - 45.Statuta AK Beograd.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 08.09.2021.
Naslov: Redakcija