Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "MOGUĆNOST PROMETA NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI I POSTUPAK UPISA I USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PREMA ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI": 1. oktobar 2021. godine


Kompanija Paragraf je, 1. oktobra 2021. godine, održala vebinar sa temom "Mogućnost prometa neuknjiženih nepokretnosti i postupak upisa i uslovi za sticanje prava svojine prema Zakonu o javnoj svojini".

Učesnici na vebinaru su imali priliku da se upoznaju sa rizicima koji postoje prilikom prometa neuknjiženih nepokretnosti i minimalnim uslovima koji moraju biti ispunjeni prilikom prometa tih nepokretnosti, upisom prava svojine prema odredbama Zakona o javnoj svojini, mogućnošću ulaganja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća, kao i sa postupkom upisa mreža u katastar.

Na vebinaru je dat detaljan prikaz postupka upisa neuknjiženih nepokretnosti u katastar, kao i postupka upisa prava svojine u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini i posledicama koje mogu nastati usled propuštanja roka za podnošenje zahteva za upis, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Predavači na vebinaru su bili:

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu, i

Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

POSTUPAK UPISA I USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PREMA ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI

• Sticanje prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,

• Sticanje prava svojine javnih preduzeća,

• Rok za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i rok za upis prava svojine javnih preduzeća,

• Javna preduzeća kao korisnici stvari u javnoj svojini,

• Upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i brisanje upisanog prava korišćenja javnog preduzeća na građevinskom zemljištu, prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji,

• Nepokretnosti na kojima nije moguć upis prava svojine javnih preduzeća,

• Ulaganje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u kapital javnog preduzeća,

• Upis mreža u katastar,

• Nepokretnosti u javnoj svojini izgrađene bez građevinske i upotrebne dozvole;

MOGUĆNOST PROMETA NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI - I deo

• Minimum uslova za promet neuknjiženih nepokretnosti,

• Rizici prometa neuknjiženih nepokretnosti,

• "Divlja" gradnja i promet nepokretnosti,

• Upis prava u katastar po osnovu prometa,

• Mogućnost prometa neupisanog prava,

• Problem pravnog kontinuiteta;

MOGUĆNOST PROMETA NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI - II deo

• Nalozi za upis prava kao osnov za upis,

• Problem "starih" isprava,

• Specifičnosti upisa u katastar u korist pravnih lica,

• Olakšavajuće okolnosti kod "starih" isprava,

• Nove tendencije.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 01.10.2021.