Zastava Bosne i Hercegovine

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Obezbediti zakonitosti i transparentnost prilikom izdavanja školskog prostora


Zaštitnik građana zatražio je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da svim obrazovnim ustanovama u Republici Srbiji dostavi preporuku o obezbeđivanju zakonitosti i transparentnosti postupaka izdavanja u zakup školskog prostora, pošto je u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada jedne škole u Resniku utvrdio brojne nepravilnosti.

U postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi, Zaštitnik građana je utvrdio da je Osnovna škola "Kosta Abrašević" iz Resnika načinila propust u radu prilikom davanja u zakup fiskulturne sale jer nije obezbedila jednake uslove za sve zainteresovane sportske klubove, niti je na transparentan način izvršila izbor kluba koji će dobiti u zakup fiskulturnu salu u školskoj 2018/2019. godini.

U cilju obezbeđivanja zakonitosti i transparentnosti postupaka izdavanja u zakup delova školskog prostora, a u skladu sa svojim naporima na otklanjanju sistemskih nedostataka, Zaštitnik građana je zatražio od nadležnog ministarstva da preporuku za otklanjanje nepravilnosti u radu škole iz Resnika dostavi i svim drugim školama u Srbiji radi otklanjanja nepravilnosti u radu i sprečavanja nezakonitog postupanja u budućnosti.

Zaštitnik građana u preporuci navodi da škola iz Resnika prilikom raspolaganja imovinom u javnoj svojini treba da obezbedi zakonitost i transparentnost postupka izbora zakupca, da jasno definiše kriterijume na osnovu kojih će se vršiti izbor najbolje ponude, da obezbedi jednake uslove za sve učesnike i da jasno obrazloži razloge donete odluke. Otklanjanjem nedostataka navedenih u preporuci smanjuje se mogućnost koruptivnih radnji a postiže bolja ekonomska iskorišćenost prostora kada se on ne koristi za nastavu, čime se mogu poboljšati uslovi boravka dece u školi.

S obzirom da su preporuke koje je ovaj organ uputio od opšteg značaja za postupanje obrazovnih ustanova prilikom raspolaganja imovinom u javnoj svojini, Zaštitnik građana od nadležnog ministarstva i škole u Resniku očekuje da ga u roku od 15 dana obaveste o postupanju po preporukama.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 02.09.2020.
Naslov: Redakcija