Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU PRIMENE ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU


Agencijsko zapošljavanje trebalo je da bude uređeno izmenama i dopunama Zakona o radu iz jula 2014.godine, međutim bez obrazloženja taj odeljak zakona je izostala. Posle pet godina od pomenutih izmena, Zakon o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) usvojen je u decembru prošle godine, a počeo je sa punom primenom 1.3.2020.godine, koliko je zaživeo u praksi i kolika je zaista njegova važnost, koje su pravne praznine nismo mogli znati, jer ga je zasenila pandemija.

Kompanija Paragraf je 3.9.2020.godine održala vebinar sa temom " Primena Zakona o agencijskom zapošljavanju" i pružila odgovore na sporna pitanja - šta mora da sadži ugovor o radu koji ustupljeni zaposleni zaključuje sa agencijom kao i uput kojim se upućuje na rad kod poslodavca korisnika, u kojim rokovima je ustupljenim zaposlenim potrebno isplatiti zaradu, na koji maksimalni period mogu da se angažuju ustupljeni zaposleni na određeno vreme i kada se smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, u kojim slučajevima važi pretpostavka ustupanja u smislu da lice koje radi za potrebe poslodavca korisnika, odnosno u prostorijama poslodavca korisnika, a ima zaključen ugovor o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju sa drugim poslodavcem, regres i topli obrok kao jednaki uslovi rada garantovani ustupljenom zaposlenom, (ne)mogućnost angažovanja ustupljenog zaposlenog za obavljanje poslova na kojima je poslodavac utvrdio višak zaposlenih i osva ostala pitanja koja mogu izazvati dileme.

Predavači je bio nš cenjeni saradnik prof. dr Bojan Urdarević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, potpredsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije.

Od tema izdvajamo:

•           Uslovi za rad agencije – izdavanje dozvole za rad i polaganje stručnog ispita

•           Uslovi za ustupanje zaposlenih – zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, ugovor o ustupanju zaposlenih između agencije i poslodavca korisnika, zabrane i ograničenja zaključenja ugovora o ustupanju, trajanje ustupanja i primena pravila o pretpostavci ustupanja

•           Uslovi rada ustupljenog zaposlenog

•           Obaveze agencije prema ustupljenom zaposlenom

•           Obaveze poslodavca korisnika prema ustupljenom zaposlenom

•           Bezbednost i zdravlje na radu ustupljenog zaposlenog

•           Odgovornost poslodavca korisnika i agencije u vezi sa povredom na radu i profesionalnom bolešću

•           Kaznene odredbe

Učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva sporna pitanja, sporna rešenja ovog zakona sada su postala jasna.

Izvor: Redakcija, 03.09.2020.