Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMENA NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE: Paragraf organizuje vebinar 27. septembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 27. septembra 2023. godine, vebinar na temu “Primena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse”.

Budući da je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu na snazi od 7.5.2023. godine, iako poslodavci imaju rok od dve godine za usklađivanje, postoji obaveza da se pojedine odredbe usklade odmah, i pre nego što se donesu svi podzakonski akti.

Podzakonski akti koji su doneti na osnovu starog zakona nastavljaju da se primenjuju do donošenja podzakonskih akata predviđenih ovim zakonom, koji će biti doneti u roku od 18 meseci od dana njegovog stupanja na snagu. To znači da je uspostavljen pravni kontinuitet između starog i novog zakona.

Problemi u primeni prethodno važećeg zakona na koje su privredni subjekti najčešće ukazivali ogledali su se, između ostalog na sprovođenje postupka procene rizika i donošenje akta o proceni rizika, zaključivanje sporazuma o zajedničkom sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu kad dva poslodavca dele radni prostor, organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, neadekvatno prenošenje odredaba Direktive 89/391/EEZ koje se odnose na organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih i konsultovanje, informisanje i saradnja sa zaposlenima. Istovremeno, neophodno je bilo uvesti nove institute u režim zaštite zaposlenih, koji se prevashodno odnose na obezbeđivanje veće zaštite zdravlja i proširivanje kruga lica koja uživaju zaštitu.

Na našoj jednodnevnoj edukaciji posebno ćemo se bazirati na aktuelna pitanja koja su se do sada pojavila kao sporna u praksi kao što su:

da li je poslodavac u obavezi da osigura zaposlene od povreda na radu i profesionalnog oboljenja budući da su novim zakonom propisane novčane kazne, na koji način organizovati poslove bezbednosti i zdravlja na radu u manje a na koji način u visoko rizičnim delatnostima, koje su obaveze poslodavca koji samostalno obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu i na koji način će on polagati stručni ispit, koje su obaveze zdravstvene ustanove sa preko 200 zaposlenih naročito u pogledu angažovanja savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, na koji način obezbediti ulaz u gradilište od pristupa neovlašćenih lica i vozila, odgovornost poslodavca ukoliko zaposleni odbije pregled vida, radna mesta sa povećanim rizikom u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu, savetnik za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca iz delatnosti proizvodnje mašina za obradu metala, kod poslodavca iz delatnosti proizvodnje sokova i drugih delatnosti koje bi zanimale naše učesnike, važenje položenog stručnog ispita i izdate licence lica koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu u oblasti obrazovanja, da li vozači periodične lekarske preglede moraju da vrše na godinu dana, da li je obuka rukovodilaca za bezbedan rad ujedno i obuka koju dobijaju svi zaposleni ili se radi o nekoj drugoj vrsti obuke, kako nije definisan vremenski okvir koji se odnosi na podnošenje kvartalnih izveštaja Upravi o obavljenim poslovima po osnovu dobijene licence, sa kojim kvartalom treba početi sa primenom da poslodavci ne bi bili u prekršaju... Učesnici će imati priliku da im se odgovori i na sva pitanja u vezi primene novog zakona za koja imaju nedoumice.

Po završenoj stručnoj edukaciji, učesnik vebinara će usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da:

  • uoči promene i novine propisane novim Zakonom;
  • primeni odredbe novog Zakona;
  • organizuje poslovanje u skladu sa propisanim novinama;
  • vodi uredne evidencije i izradi sve normativne akte iz navedenih oblasti.

Teme vebinara:

  • Primena novog zakona i rokovi za usklađivanje
  • Po kojim obavezama je poslodavac dužan da postupi odmah, a za koje može da se čeka dve godine koliko je rok za stupanje na snagu novog zakona
  • Donošenje podzakonskih akata
  • Odgovori na aktuelna pitanja i rešavanje nedoumica

Predavač:

  • Vera Božić Trefalt - stručnjak iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Primena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 03.08.2023.