Zastava Bosne i Hercegovine

POTVRDE O REZIDENTNOSTI RUSKE FEDERACIJE MOGU BITI IZDATE U PAPIRNOJ FORMI, KAO I U ELEKTRONSKOM FORMATU


Od nadležnih organa Ruske Federacije dobijeno je zvanično obaveštenje da se u toj zemlji potvrde o rezidentnosti mogu izdati u papirnoj formi, kao i u elektronskom (PDF) formatu za jednu kalendarsku godinu (celokupno uputstvo u vezi sa tim dostupno je na sledećem linku: https://www.nalog.ru/eng/how_to/htgrc/).

Primerak navedene potvrde dostupan je i u elektronskoj bazi Paragraf Lex, u okviru stručnog komentara "POTVRDA O REZIDENTNOSTI KAO USLOV ZA PRIMENU UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (sa modelima obrazaca drugih država)", koji se nalazi u relaciji sa ovim dokumentom.

Izdavanje potvrde o rezidentnosti može se proveriti na zvaničnoj veb adresi: https://service.nalog.ru/nrez/check.html unosom verifikacionog koda sa potvrde o rezidentnosti.

O navedenom je obaveštena i Poreska uprava.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 3.8.2021.