Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Udruženje "Mame su zakon" traži obeštećenje za 9.000 žena


Udruženje "Mame su zakon" obratilo se ministru za brigu o porodici Ratku Dmitroviću sa zahtevom da isplati obeštećenje za 9.000 žena koje su tokom porodiljskog odsustva od 2018. godine dobijale manju naknadu od minimalne zarade.

Udruženje takođe traži da Ministarstvo isplati i naknadu za tuđu negu i pomoć majkama koje su negovale decu sa invaliditetom u periodu pre 2018. godine.

Pravni osnov za ove zahteve Udruženje "Mame su zakon" nalazi u odlukama Ustavnog suda koje su stupile na snagu u maju ove godine, a kojima se ukidaju delovi članova 12 i 14 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US i 66/2021 - dalje: Zakon).

U prvom slučaju Udruženje traži da Ministarstvo ispravi grešku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obešteti sve majke koje su od 1. jula 2018. godine primale porodiljsku naknadu manju od minimalne zarade u Republici.

Prema tvrdnji Udruženja u Srbiji ima ukupno 9.000 takvih žena, a od Ministarstva za brigu o porodici traže da nađe način da im isplati razliku u primanjima.

"Mame su zakon" navode da je Ustavni sud ukinuo i zakonsku odredbu po kojoj su majke koje su rodile decu sa invaliditetom morale da biraju između prava na naknadu zarade i prava na isplatu pomoći za negu drugog lica.

Traže takođe da to pravo treba da dobiju i majke kojima je zahtev za isplatu tuđe nege i pomoći ranije odbijen.

Pismo ministru poslato je nakon što se pravnom timu Udruženja obratilo nekoliko hiljada žena koje su trpele loše posledice zbog primene neustavnih odredbi, kao i zbog nejasnih i nepreciznih informacija koje su službenici širom Srbije davali korisnicama prava iz Zakona.

Izvor: Vebsajt Politika, 27.07.2021.
Naslov: Redakcija