Zastava Bosne i Hercegovine

SRBIJA PREDALA EU LISTU PREDLOGA PROJEKATA KOJI BI MOGLI BITI FINANSIRANI IZ PRETPRISTUPNIH IPA FONDOVA: Posebna pažnja ukazana projektima usmerenim na povezivanje regiona, životnu sredinu, zdravstvo, obrazovanje i digitalizaciju


Ministarka za evropske integracije u Vladi Republike Srbije i nacionalna IPA koordinatorka Jadranka Joksimović uputila je Delegaciji Evropske unije inicijalni paket predloga projekata kandidovanih za finansiranje u okviru prve dve programske godine 2021. i 2022. iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU - IPA III.

Joksimović je precizirala da je upućena okvirna lista projekata oko koje će se voditi konsultacije sa predstavnicima Delegacije EU i Evropske komisije.

Prema njenim rečima, posebna pažnja ukazana je projektima usmerenim na povezivanje regiona, životnu sredinu, zdravstvo, obrazovanje i digitalizaciju, koji treba da doprinesu obezbeđivanju kvalitetnijeg životnog okruženja.

Važno je da smo na vreme obavili opsežne interresorne konsultacije i da spremni ulazimo u pripremu za narednu IPA III perspektivu, naglasila je ona.

Ministarka je objasnila da pomenuti paket predstavlja rezultat opsežnog i detaljnog procesa konsultacija i saradnje svih ministarstava i drugih relevantnih državnih organa.

Ona je rekla da ovi predlozi predstavljaju polaznu osnovu u procesu utvrđivanja prioriteta za podršku u pregovaračkom procesu i reformi u ključnim oblastima, poput vladavine prava i javne uprave.

Takođe, kako je dodala, predlozi sadrže iskustva i rezultate prikupljene tokom sprovođenja aktuelnog instrumenta IPA II, kao i nove izazove sa kojima se suočavaju sve zemlje sveta poput epidemije koronavirusa.

Prema njenim rečima, uzimajući u obzir najavljene promene u načinu raspodele sredstava EU, koje više neće biti samo kroz nacionalne alokacije, već kompetitivnost projekata, posebna pažnja posvećena je odabiru predloga projekata koji poseduju odgovarajuću relevantnost i spremnost za realizaciju.

Joksimović je podsetila na to da je nedavno, nakon dugotrajnog procesa pregovora, postignut dogovor država članica EU u vezi sa budžetom Unije i posebnim Fondom za oporavak (takozvani Next generation) za period 2021-2027.

Ona je navela da je u okviru njega za instrument IPA III za sve korisnike, odnosno region Zapadnog Balkana, namenjeno 12,5 milijardi evra (po cenama iz 2018. godine) što predstavlja izvesno povećanje u odnosu na aktuelnu finansijsku perspektivu.

Ministarka je naglasila da se, pored toga, tokom jeseni očekuje da EU objavi podsticajni ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan.

Kako je navela, taj plan će, zajedno sa IPA III instrumentom, stvoriti dodatne mogućnosti za otklanjanje posledica pandemije i jačanje srpske ekonomije i njeno približavanje EU, a za koji je Srbija, takođe, pripremila značajne projekte sa regionalnom komponentom.

Izvor: Vebsajt Vlade Srbije, 03.08.2020.
Naslov: Redakcija