Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA NE PRIZNAJE ISPITE KOJE ORGANIZUJE ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: AK BEOGRADA ćE I DALJE PRIZNAVATI ADVOKATSKE ISPITE KOJE ORGANIZUJU OSTALE REGIONALNE KOMORE


Višegodišnji sukob unutar advokature odneo je nove žrtve. Pravnici koji su položili advokatski ispit pred komisijom Advokatske komore Srbije neće više moći da se upisuju u imenik Advokatske komore Beograda.

Upravni odbor AK Beograda svoju odluku o nepriznavanju advokatskih ispita koje organizuje AK Srbije temelji na pravosnažnoj presudi Višeg suda u Beogradu kojom je poništen izbor nosilaca funkcija u nacionalnoj komori.

- Kako da priznajemo advokatske ispite AK Srbije, kada oni nemaju predsednika i Upravni odbor? Sud je odlučio da njihov izbor 2012. godine nije bio u skladu sa zakonom i AK Srbije trenutno nema nosioce funkcija - kaže Slobodan Šoškić, predsednik AK Beograda. Prema njegovim rečima, AK Beograda će i dalje priznavati advokatske ispite koje organizuju ostale regionalne komore.

- Odluka će ostati na snazi sve dok AK Srbije na legalan način ne izabere nove nosioce funkcija - navodi Šoškić.

Dragoljub Đorđević, predsednik AK Srbije, potez beogradske komore ocenjuje kao skandalozan.

- Ovo je najgrublje kršenje prava na vršenje javnih ovlašćenja i čist voluntarizam AK Beograda. Nepriznavanje advokatskih ispita je još jedna kap u prepunoj čaši nezakonja koje prati rad ove komore - kaže Đorđević.

Sukob između advokatskih komora koji sa manjim prekidima traje od 2010. godine se intenzivirao poslednjih meseci. Naime, presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je poništen izbor nosilaca funkcija u AK Srbije iz 2012. godine je ove godine postala pravosnažna. To praktično znači da su sve odluke koje je u poslednje četiri godine donela nacionalna komora pravno ništave.

U međuvremenu je nosiocima funkcija u AKS i istekao četvorogodišnji mandat, ali do promene na čelu komore nije došlo. Iz srpske komore tvrde da su voljni da napuste pozicije, ali insistiraju na poštovanju Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) i Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US). Prema njihovom viđenju stvari, da bi nova garnitura ljudi došla na čelo advokature neophodno je najpre oformiti izbornu skupštinu. A to, kako navode, ne mogu da urade dok AK Beograda ne izabere svoje delegate, što oni odbijaju da učine. Sa druge strane, čelnici AK Beograda ovaj argument vide kao tehnikaliju koja kamuflira nezakonito uzurpiranje pozicija unutar nacionalne komore.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 02.07.2016.
Naslov: Redakcija