Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA 18. GENERALNA SKUPŠTINA IOTA: JAČANJE I DEPOLITIZACIJA PORESKE UPRAVE I SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE GLAVNI PRIORITETI


U Hajatu je počela 18. Generalna skupština IOTA sa temom “Najbolji uticaj u pravo vreme: saradnja sa poreskim obveznicima i korišćenje podataka i aktivnosti kojim se utiče na poštovanje propisa”.

Srbija je ove godine predsedavajući IOTA, a ovaj dvodnevni skup se organizuje u saradnji sa Poreskom upravom Ministarstva finansija.

Predsedavajući IOTA je Ljiljana Kovačević, a u radu Generalne skupštine učestvuje i direktor Poreske uprave Aleksandar Miljković.

Napominjući da na Generalnoj skupštini IOTA učestvuje više od 150 predstavnika iz preko 46 zemalja Evrope i Centralne Azije, ministar finansija Lazar Krstić je istakao da ovaj skup za Srbiju dolazi u pravom trenutku, jer je u toku donošenje novog zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, izabran je novi direktor Poreske uprave, a unutar te institucije upravo se sprovodi organizaciona transformacija.

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da bi u naredne dve do tri godine u Srbiji moglo da se smanji učešće "sive ekonomije" sa 31 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) na oko 23 do 24 odsto BDP-a, što bi godišnje donelo između 600 i 700 miliona evra budžetskih prihoda.

Prema njegovim rečima, sve te promene su usmerena na smanjenje "sive ekonomije" i povećanju budžetskih prihoda, umesto mera koje se donose za smanjenje troškova.

“Nigde u svetu "siva ekonomija" nije potpuno eliminisana, ali recimo njeno prosečno učešće u Istočnoj Evropi iznosi između 23 i 24 odsto BDP-a i tome Srbija treba da teži”, rekao je Krstić.

“Smanjenje udela "sive ekonomije" u Srbiji se ne može izvesti "preko noći" i to je moguće uraditi u roku od dve do tri godine, i to drugačijim odnosom prema poreskim obavezama, promenom poreskih postupaka i zakonskih mera”, rekao je ministar finansija.

“U nekim oblastima privrede moguće je i brže ostvariti smanjenje udela "sive ekonomije", ali je za to potrebna koordinisana akcija nekoliko institucija”, rekao je Krstić i objasnio da kada to kaže misli na sprečavanje u trgovini akciznim proizvodima, kao što je duvan.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 3.7.2014.

 

 

  • USKORO JAČANJE I DEPOLITIZACIJA PORESKE UPRAVE

 

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je da će Poreska uprava biti prva institucija koja će biti depolitizovana. Otvarajući dvodnevnu Generalnu skupštinu Intra-evropske organizacije poreskih administracija (IOTA) u Beogradu, Krstić rekao da će Poreska uprava biti reorganizovana, a to će obuhvatiti promenu zakonske regulative i reformu same organizacije.

Krstić je rekao da je nova Vlada Srbije tek tri meseca u mandatu i suočava se sa brojnim izazovima i naveo da je najveći izazov finansijska situacija, visok deficit budžeta i visok javni dug, koji premašuje 60 odsto BDP-a.

Vlada je kreirala program fiskalne konsolidacije, koji podrazumeva smanjenje rashoda, ali radi i na izgradnji institucionalnih kapaciteta kako bi prihodna strana, što se tiče poreza i carina, u toj konsolidaciji dala rezultate, objasnio je Krstić.

Zbog toga vlada radi na promeni i percepciji poreske administracije u javnosti i njenog shvatanja da treba da bude servis građana, a ne telo vlade koje je zaduženo za kažnjavanje poreskih obveznika, rekao je Krstić.

Ministar je objasnio da je organizaciona reforma Poreske uprave zasnovana na jačanju osnovnih funkcija te institucije, njenog kadrovskog potencijala i mehanizama za napredovanje zaposlenih i depolitizaciji Poreske uprave.

"To je ambiciozan plan, dug proces i ne očekujemo brze rezultate", ocenio je Krstić.

Na dvodnevnom skupu u hotelu Hajat, kojem prvi put predsedava Srbija, učestvuje više od 150 predstavnika iz preko 46 zemalja Evrope i Centralne Azije, a suorganizator je Poreska uprava Ministarstva finansija.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 3.7.2014.

 

 

  • SUZBIJANJEM SIVE EKONOMIJE DO POVEĆANJA BUDŽETSKIH PRIHODA

 

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Lazar Krstić izjavio je da bi procenat sive ekonomije u Srbiji mogao biti smanjen u narednih nekoliko godina sa sadašnjih 31 odsto na 23 do 24 odsto učešća u ukupnim ekonomskim aktivnostima.

Krstić je na otvaranju Generalne skupštine Intra-evropske organizacije poreskih administracija (IOTA) u Beogradu objasnio da bi to na godišnjem nivou omogućilo povećanje budžetskih prihoda u iznosu od 500 do 700 miliona evra.

On je naveo da se realno može očekivati da se za dve do tri godine siva ekonomija svede na procenat kakav postoji u zemljama centralne i istočne Evrope, pri čemu su za to potrebne zakonske izmene, novi način upravljanja i nagrađivanja ljudi u Poreskoj upravi, kao i bolji odnos prema poreskim obveznicima.

Plan smanjenja sive ekonomije, kako je istakao, jeste ambiciozan cilj koji se ne može ostvariti odmah.

Prema njegovim rečima, postoje oblasti, poput borbe protiv ilegalne trgovine akciznim proizvodima, gde se mogu ostvariti dodatni prihodi brže nego u nekim drugim oblastima, iako to zahteva koordinisan napor nekoliko različitih državnih institucija.

Ministar je najavio da prve konkretne korake u vezi sa ovom tematikom očekuje u narednih nekoliko nedelja, i ukazao na to da je borba protiv sive ekonomije veoma značajna u procesu fiskalne konsolidacije.

Istovremeno, on je naveo da se po prvi put u Srbiji organizuje Skupština Intra-evropske organizacije poreskih administracija, kojoj prisustvuju predstavnici 46 zemalja Evrope i centralne Azije.

Centralna tema tog dvodnevnog skupa, kako je precizirao, jeste način na koji poreske uprave mogu da budu bolji servisi građana i imaju bolji odnos sa poreskim obveznicima.

Za Srbiju održavanje ovog skupa dolazi u pravom trenutku, s obzirom na to da se u skupštinskoj proceduri nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, da je izabran novi direktor Poreske uprave i započeta transformacija te službe, ocenio je Krstić.

IOTA je osnovana 1996. godine u Budimpešti kao neprofitna međuvladina organizacija poreskih administracija koje daju podršku zemljama članicama u unapređenju te službe, a čiji je Srbija član od 2002. godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 3.7.2014.