Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita - Privredni sud u Kragujevcu


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Privredni sud u Kragujevcu po oglasu objavljenom u "Službenom Glasniku RS" br. 31/21 od 31.03.2021., koju objavljuje na svojoj internet stranici dana 01.06.2021. u 14:55 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 01.06.2021.
Naslov: Redakcija