Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Društvo sudija ukazuje na nedostatke Nacrta zakona


Pozdravljajući napor na izradi, u veoma kratkom roku, Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP) od 19.5.2021. godine,

Imajući u vidu zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe od 19.5.2021. godine o određivanju sprovođenja javne rasprave o ovom nacrtu u periodu od 19. maja do 14. juna 2021. godine (u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu)

Društvo sudija Srbije izdaje

S A O P Š T E Nj E

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku sadrži, u meri u kojoj je to moguće učiniti procesnim zakonom, rešenja kojima se odgovara na jedan od četiri glavna sistemska nedostatka sudskog sistema u Republici Srbiji - neravnomerno opterećenje sudija i sudova, koji negativno utiče na efikasnost sudskog sistema, jednak pristup građana pravdi i povećanje troškova postupka.

Drugačijim uređenjem mesne nadležnosti - u sporovima protiv države, pokrajina, opština i njihovih organa, u sporovima koji proizlaze iz pravnog odnosa ogranaka privrednih društava, kao i u sporovima za zaštitu prava potrošača ili korisnika finansijskih usluga, sudovi se čine dostupnijim građanima. Građani iz drugih mesta ubuduće neće biti prinuđeni da se obraćaju preopterećenim beogradskim sudovima, već će sudovi u njihovim mestima rešavati njihove sporove i to u mnogo kraćem vremenu. Na taj način građani će brže dolaziti do presuda i više neće biti diskriminisani u pristupu pravdi u odnosu na građane kojima su sudili manje opterećeni sudovi.

Društvo sudija sa zadovoljstvom primećuje da je radna grupa pažljivo razmatrala prispele predloge stručne javnosti i znatan broj i usvojila, čime se parnični postupak unapređuje, a odredbe zakona čine realno primenjivijim (otklanjanje nedostataka u postupku, razrađivanje odredaba o veštačenju, proširenje ovlašćenja suda da spreči zloupotrebe u postupku, odstranjivanje odredaba koje "pripadaju" drugim zakonima, rešenja kojima se na razuman način ubrzava postupak, naročito u sporovima male vrednosti, itd.).

U Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, prema stanovištu Društva sudija, postoje i više spornih rešenja, između ostalih i ona koja se odnose na

  • uslovljavanje podnošenja podnesaka istovremenim plaćanjem sudske takse pod pretnjom nastupanja pretpostavke da je podnesak povučen
  • naknadu troškova stranci koja izgubi spor u određenim slučajevima
  • sužavanje mogućnosti izjavljivanja revizije ukidanjem imovinskog cenzusa i onemogućavanjem revizije protiv odluka viših sudova kao drugostepenih (o lišenju poslovne sposobnosti, produženju roditeljskog prava, naknadi za eksproprisanu nepokretnost), kao i
  • iz pojedinih prelaznih i završnih odredaba zakona (o primeni novog ZPP u već započetim postupcima, prestanku punomoćja u započetim postupcima, prekratkim rokovima za E-pravosuđe).

Prva četiri događaja, zaključno sa onim od 14. juna, na kojima se govori o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Društvo sudija smatra događajima na kojima su javnosti samo predstavljena rešenja kojima se menja ovaj sistemski zakon. Međutim, izmene i dopune takvog zakona zaslužuju dublje razmatranje i suštinsku javnu raspravu, kako bi se predupredile negativne posledice pojedinih rešenja.

Društvo sudija smatra da je upravo ova faza zakonske procedure podobna za široku javnu raspravu, od koje ne treba odustajati.

Stoga, Društvo sudija poziva Ministarstvo pravde da:

  • organizuje novi krug javne rasprave
  • pozove akademsku zajednicu, advokate, pravobranilaštva, organizacije koje se bave ljudskim pravima, ostalu zainteresovanu javnost, a naročito sudove, da održe sastanke građanskih odeljenja i odrede se prema rešenjima iz nacrta zakona, i da svi oni dostave svoje predloge, te da
  • omogući svima da učestuju u javnoj raspravi i iznesu i obrazlože svoja mišljenja i predloge, a zatim, u skladu sa iznetim, da
  • koriguje nacrt zakona.
Izvor: Vebsajt Društvo sudija, 03.06.2021.
Naslov: Redakcija