Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: 10. juna 2020. godine ispit za izbor sudija u Privrednom apelacionom sudu


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Privrednom apelacionom sudu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 21/2020 od 6. marta 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za navedeni sud, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit održati dana 10. juna 2020. godine u 10,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, u Beogradu.

Razgovor sa kandidatima koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, obaviće se istog dana, nakon što Komisija Visokog saveta sudstva, po završetku ispita, pregleda pisani test i zadatak i utvrdi konačnu ocenu sa ispita, a prema rasporedu u prilogu br. 2.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 29.05.2020.
Naslov: Redakcija