Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKONSKA OBAVEZA DONOŠENJA I IZMENE AKTA O PROCENI RIZIKA ZA SVA RADNA MESTA I MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU NAKON VANREDNOG STANJA: Paragrafov vebinar - 12. juna 2020. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Zakonska obaveza donošenja i izmene akta o proceni rizika za sva radna mesta i mere bezbednosti i zdravlja na radu nakon vanrednog stanja - Kaznena odgovornost poslodavca", 12. juna 2020. godine.

Vebinar je namenjen svim poslodavcima (pravnim licima i preduzetnicima) u javnom i privatnom sektoru, kao i privrednim subjektima koji profesionalno pružaju podršku u ovoj oblasti (pravna lica koja obavljaju delatnost izrade akta o bezbednosti i zdravlju na radu, advokati, knjigovođe...).

Na ovom vebinaru učesnici će dobiti informacije o važećim propisima za nastavak poslovanja nakon vanrednog stanja, odnosno o obavezama koje imaju poslodavci ovim povodom, ali i o postupanju inspekcije "iz prve ruke", te će na taj način moći da preduprede eventualno protivzakonito postupanje poslodavca koje može dovesti do izricanja visokih kazni (do 1.000.000 dinara) koje propisuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Teme:

1. Akt o proceni rizika

a. Kada postoji obaveza donošenja Akta i po kojoj proceduri?

b. Ko može biti odgovorno lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu?

2. Preporuke o preventivnim merama po okončanju

vanrednog stanja

a. Koje su mere obavezne, a koje ostaju na formi preporuke?

b. Normiranje preventivnih mera i obaveze poslodavca po ukidanju proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19

3. Kaznena odgovornost poslodavca

Predavač je Radoje Ćorić, dipl. građevinski inženjer, sa višegodišnjim iskustvom na poslovima zaštite na radu i bezbednosti i zdravlja na radu. Radio je u Ministarstvu rada - Inspekciji rada na radnom mestu Republički Inspektor rada za zaštitu na radu za drugostepeni upravni postupak. Sudski veštak za sigurnost na radu, smrtne i teške povrede na radu.

 Obavlja poslove koordinatora u fazi projektovanja, koordinatora u fazi izvođenja radova, lica za bezbednost i zdravlje na radu, poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, i trenutno je predavač (za pripremu za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora u fazi projektovanja i koordinatora u fazi izvođenja radova) i član Komisije za polaganje stručnog ispita za koordinatore.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici radionice "Zakonska obaveza donošenja i izmene akta o proceni rizika za sva radna mesta i mere bezbednosti i zdravlja na radu nakon vanrednog stanja - Kaznena odgovornost poslodavca".

Izvor: Redakcija, 03.06.2020.