Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Test samostalnosti preduzetnika u primeni od 1. marta 2020. godine


Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) od 1. marta 2020. godine uvedeno je testiranje samostalnosti preduzetnika, što može da dovede do značajnih troškova i za njih, ali i za firme koje ih angažuju.

Očekuje se da će novi propis najviše pogoditi radnike u IT industriji, jer veliki broj poslodavaca i u Srbiji i u svetu ove stručnjake ne zapošljavan direktno, već ih angažuje kao samostalnu IT preduzetničku agenciju, uglavnom paušalce.

Preduzetnici koji imaju svoje agencije i preko njih rade kod drugih poslodavaca, od 1. marta 2020. godine mogu da računaju na posebne provere poreskih inspektora. Test sadrži devet kriterijuma. Testira se svaki pojedinačni ugovorni odnos sa svakim poslodavcem.

Ko ispuni pet, od devet kriterijuma, i tako pokaže da praktično nije samostalan u obavljanju svog posla, već mu poslodavac obezbeđuje i radno mesto, opremu za rad, određuje godišnji odmor i dr. moraće da od takve saradnje sa konkretnom firmom da – odustane. Ili da saradnju nastavi, ali uz uslov da ga pomenuti poslodavac angažuje na neki drugi način – po ugovoru o radu na određeno, neodređeno, ugovoru o delu…

Iako Zakon striktno ne određuje ko treba da testira preduzetnike, preduzetnici su se sami već "podelili". Ko radi za stranu firmu, iz druge države, mora sam da se procenjuje. Jer, ako pogreši u testu samostalnosti – sam će i da plaća porez na sve što je od takve firme dobio i to po stopi od 20 odsto za poreze i 26 odsto za doprinose.

Ako je preduzetnik angažovan za domaću firmu, u slučaju pogrešne procene na testu samostalnosti, troškove poreza će da plaća firma. Pošto je poreski dužnik poslodavac, on ga i procenjuje. A stope poreza u slučaju da se pokaže da tako angažovani preduzetnik nije bio samostalan su – iste. Ukupno 46 odsto na isplaćen prihod preduzetnika.

"Imam svoju IT agenciju i do sada sam sarađivao sa nekoliko firmi. Međutim, za jednu od njih radim najveći deo posla. Ta kompanija nije ni čekala da zaživi izmena zakona, već su me zaposlili po ugovoru o radu na neodređeno vreme. Sada sam, praktično, zaposlen kod njih i radim za platu. Svoju agenciju nisam ugasio, niti sam je stavio u mirovanje. Porez plaćam paušalno. Videću kako se situacija bude razvijala u narednom periodu, pa ću odlučiti i šta ću sa agencijom", kaže Miloš C., IT preduzetnik iz Novog Sada.

Izvor: Vebsajt Nova, Daniela Ilić Krasić, 01.03.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija