Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA UREĐAJE I PROGRAMSKU PODRŠKU ZA ZAKONITO PRESRETANJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I ZADRŽAVANJE PODATAKA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: INFORMATIčARI SMATRAJU DA BI EVIDENCIJA LIčNIH PODATAKA GRAđANA TREBALO DA BUDE REGULISANA ZAKONOM A NE PODZAKONSKIM AKTOM


Pravna baza Paragraf Lex

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda organizovalo je završnu raspravu o Pravilniku o zahtevima za uređeje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanje podataka o elektronskim komunikacijama.

Predsednik Društva informatičara Srbije, Nikola Marković sumirajući raspravu rekao je da se ona suštinski svodi na dve krupne primedbe. Prva se odnosi na rešenje Pravilnika koje predviđa da će se kroz komunikaciju obuhvatiti i evidentirati i lični podaci o građanima, što bi trebalo regulisati zakonom a ne podzakonskim aktom.

Drugo krupno pitanje je ko će finansirati nabavku komunikacione i računraske opreme i softver koju će koristiti bezbednosne službe za potrebe pristupa u baze podataka internet servis provajdera i provajdera fiksne mobilne telefonije.

"Mi smo predložili da se taj deo ravnomerno rasporedi između privrede odnosno provajdera i države jer bi, ukoliko sami budu snosili ove troškove, provajderi morali za taj iznos da podignu cene u proseku za 2 do tri odsto", istakao je Marković.

On je ocenio da su mogućnosti za zloupotrebu jako smanjene novim Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) koji je pravna osnova Pravilnika a koji predviđa da službe bezbednosti za svaki pristup u baze podataka provajdera moraju da imaju odluku nadležnog suda. Njome se omogućava uvid kada je neko imao komunikaciju preko mobilnog uređeja, koliko dugo i skim je komunicirao preko Interneta, mobilnog ili fiksnog telefona, naveo je Marković. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 03.03.2015.