Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: Visoki savet sudstva da pojasni proceduru izbora predsednika VKS-a


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) pozvalo je Visoki savet sudstva (VSS) da pojasni zakonsku proceduru izbora predsednika Vrhovnog kasacionog suda pojedinim nevladinim organizacijama koje su putem medija zahtevale da se razgovor s jedinim kandidatom učini javno dostupnim za širu javnost.

VSS, kako smatra ovo strukovno udruženje, ne sme da dozvoli da se izbor predsednika najvišeg suda u zemlji upodobi očekivanjima dela NVO i pojedinih medija, već jasnoj zakonskoj proceduri, navodi se u saopštenju UST.

Tim nevladinim organizacijama VSS treba da pojasni da se u konkretnom slučaju primenjuju odredbe pravilnika koje propisuju da razgovoru s kandidatom mogu da prisustvuju zainteresovana lica, prema redosledu prijavljivanja Komisiji VSS i da se usmeni razgovor tonski snima.

Zbog toga bi umesto javnih apela po dnevnim novinama, ove NVO trebalo da požure i da se prijave, ako ih razgovor sa kandidatom zaista interesuje.

UST je takođe ukazalo da je procedura izbora predsednika VKS jedna od najsloženijih u srpskom pravosuđu, koja predviđa da Narodnoj skupštini VSS predlaže kandidata, uz pribavljeno mišljenje opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda i nadležnog odbora Narodne skupštine.

Kako je VSS garant nezavisnosti svih sudija, uključujući sudiju VKS Jasminu Vasović, koja je jedini kandidat za predsednika tog suda, UST smatra da Savet mora da je zaštiti od insinuacija da je to što je ona jedini kandidat posledica dugogodišnjeg političkog uticaja na pravosudni sistem.

Takođe mora da pojasni javnosti da je Savet taj koji će analizirati njene ocene rada i vrednovati program rada, te da je u pitanju kandidat za predsednika VKS, a ne člana VSS, zbog čega stav kandidata o predstojećim ustavnim promenama nisu kriterijum i merilo za njegovo eventualno predlaganje i izbor.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.02.2021.
Naslov: Redakcija