Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UDŽBENICIMA: Rok do kada škole imaju rok da se opredele za udžbenike određenih izdavača sredina aprila


Hoće li učenici trećeg i sedmog razreda moći da koriste besplatne udžbenike u PDF-u koji su objavljeni na sajtu Fondacije "Alek Kavčić" - besplatnabiblioteka.com, znaće se polovinom aprila do kada škole imaju rok da se opredele za udžbenike određenih izdavača.

Naume, Fondacija "Alek Kavčić" objavila je u PDF-u udžbenike za treći i sedmi razred Zavoda za udžbenike, a da bi učenici mogli da ih koriste u nastavi škole moraju da se opredele za Zavodove udžbenike.

I dok je postupak prof. Aleksandra Kavčića, osnivača Fondacije koja nosi njegovo ime, naišao sa jedne strane na pozitivne reakcije u javnosti, sa druge strane razljutio je izdavače udžbenika koji kažu da udžbenici objavljeni u PDF-u nisu besplatni, jer da bi ih učenici koristili moraju da se u fotokopirnicama štampaju, a da to košta.

Polovinom januara Udruženje izdavača udžbenika prosledilo je dopis direktorima i nastavnicima škola, koji inače treba da odaberu do polovine aprila iz kojih udžbenika će učiti učenici trećeg i sedmog razreda u njihovim školama.

Izdavači u dopisu školama kažu da se PDF fajlovi udžbenika koji se nalaze na sajtu Fondacije ne nalaze u Katalogu odobrenih udžbenika i da ne mogu biti odabrani kao zvanični udžbenici u školi.

Navode da cena odštampanog fajla neće biti povoljnija u odnosu na prosečnu cenu udžbenika na tržištu.

Dodaju da Fondacija "Alek Kavčić" nije navedena u Katalogu, kao nosilac izdavačkih prava i obaveza nad materijalima koje oglašava.

Upozoravaju da odabirom PDF fajlova sa sajta Fondacije, učenici nemaju garanciju da će imati pripadajuće digitalne udžbenike, te da bi škola mogla doći u situaciju da ne može da nastavi započeti proces digitalizacije.

Potez Kavčića nazivaju marketinškom kampanjom i skreću pažnju roditeljima da se zapitaju zašto Fondacija nameće školama PDF fajlove (udžbenike) koje nastavnici u prethodnoj godini nisu birali ili su birali u malom procentu.

Postavljaju pitanje da li učenici treba da koriste nastavne materijale koje su nastavnici u prošlogodišnjem izboru smatrali najmanje kvalitetnim.

Kavčić na dopis Udruženja izdavača udžbenika školama odgovara saopštenjem u kome kaže da nigde u Zakonu o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) ne stoju da se PDF udžbenika ne sme okačiti na internet, te da ako nešto nije izričito zabranjeno, to je automatski dozvoljeno.

Tvrdi da je udžbenik u PDF formatu legitiman udžbenik i poziva se na odredbu Zakona o udžbenicima koja kaže:

"Udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju,.... koji je odobren u skladu sa zakonom" i dodaje da Zakon ni jednim članom nije naveo donju granicu cene udžbenika na tržištu, te da ne postoji klauzula koja kaže da je zabranjeno deliti besplatne primerke putem interneta.

Kategoričan je da je cena štampe stvar slobodnog tržišta i da će izdavači čije pisanje udžbenika sponzoriše Fondacija Alek Kavčić ponuditi tržišnu cenu štampe i distribucije ukoričenog legitimnog udžbenika od samo dva dinara po stranici.

Navodi da Fondacija Alek Kavčić nije izdavač, ali ima pravo da bude sponzor udžbenika onih izdavača koji uđu u saradnju sa Fondacijom. Ni jedan član Zakona ne brani bilo kom izdavaču da ima dobrotvornu organizaciju za sponzora pisanja udžbenika.

Na primedbu da udžbenici na sajtu besplatnabiblioteka.com "nisu u Katalogu" ministarstva, odgovara da Zakon jasno kaže da udžbenici koji imaju "broj i datum izdavanja rešenja o odobrenju rukopisa udžbenika" ulaze u Katalog.

"Svi udžbenici na sajtu besplatnabiblioteka.com imaju izložen "broj i datum izdavanja rešenja o odobrenju rukopisa udžbenika" u samom udžbeniku.

U saopštenju Kavčić još kaže da izdavači u dopisu školama zastrašuju direktore i nastavnike bez citiranja Zakona i da je to još jedan nedozvoljen pritisak na prosvetne radnike i još jedan vid korupcije.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.02.2021.
Naslov: Redakcija