Zastava Bosne i Hercegovine

STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA IZ ČLANA 18. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU KAO JEDAN OD USLOVA ZA UPIS U REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, UZ PODRŠKU KOMPANIJE PARAGRAF: Besplatni vebinar 3. marta 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće besplatni vebinar na temu Sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu kao jedan od uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, uz podršku Kompanije Paragraf, 3. marta 2021. godine.

Na vebinaru će biti prezentovan model saradnje sa Komorom ovlašćenih revizora koja kao članica IFAC-a izdaje dokument o stečenom stručnom zvanju neophodnom radi ispunjenja uslova iz člana 18. Zakona o računovodstvu za potrebe upisa pravnih lica i preduzetnika u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pored detaljnog objašnjenja ko i na koji način može steći sertifikat o stručnom zvanju za potrebe ispunjenja uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, biće prezentovan i plan obuke za potrebe polaganja ispita kod Komore u cilju sticanja zvanja koji će sprovoditi Kompanija Paragraf.

Takođe, detaljno će biti objašnjeno koja ranije stečena zvanja se priznaju, kao i mogućnost priznavanja ispita koji su položeni tokom studija ili druge organizacije.

Imajući u vidu da Kompanija Paragraf sarađuje sa Komorom i po pitanju upisa u Registar, biće prezentovana besplatna wizard aplikacija koja obveznicima omogućava da na što lakši, jednostavniji i brži način prikupe svu neophodnu dokumentaciju za upis u Registar uz podršku i savete stručnih lica Kompanije Paragraf.

I na kraju, posebna pažnja će biti posvećena najčešćim pitanjima iz prakse, kao i odgovorima na sva pitanja koja se postave u toku vebinara na zadatu temu.

Na vebinaru ćete saznati ko su obveznici i da li je fakultetska diploma preduslov za sticanje profesionalnog zvanja iz člana 18. Zakona o računovodstvu ili nije, kao i da li postoji mogućnost priznavanja konkretnih ispita ukoliko je lice položilo iste tokom studija ili kod drugih organizacija. Takođe, biće pojašnjeno koja stečena zvanja iz prethodnih godina se priznaju, a koja ne.

Pored toga, biće razjašnjeno da li nakon sticanja zvanja postoji obaveza održavanja istog u vidu obuka, edukacija, pretplata i sl.

Svi učesnici dobiće informacije o kalendaru i obimu pripremne nastave za polaganje ispita u organizaciji Kompanije Paragraf, kao i koji su predviđeni ispitni rokovi kod Komore, koje su naknade i druge bitne informacije.

Bićete u mogućnosti da na jednostavan i brz način prikupite svu potrebnu dokumentaciju za potrebe upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga uz primenu besplatne wizard aplikacije Kompanije Paragraf i da budete sigurni da ste postupili na ispravan način i ispunili svoju zakonsku obavezu.

Vebinar je namenjen pre svega pravnim licima i preduzetnicima čija je pretežna delatnost pružanje računovodstvenih usluga, a koji imaju obavezu da se najkasnije do 1. januara 2023. godine upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao i njihovim osnivačima, računovođama i doktorima istih.

Teme vebinara:

  • Obveznici sticanja profesionalnog zvanja
  • Obim, vreme i rokovi polaganja, odnosno priznavanja ispita
  • Obuka za polaganje ispita
  • Najčešća pitanja iz prakse
  • Upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
  • Prezentacija besplatne wizard aplikacije za brži i efikasniji upis u Registar
  • Odgovori na pitanja

Predavač:

Doc. Dr Marina Protić - odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izvor: Redakcija, 03.02.2021.