Zastava Bosne i Hercegovine

STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE: Usvajanje Strategije očekuje se početkom 2021. godine


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da bi strategija reforme javne uprave, koja će definisati prioritete reforme administracije u Srbiji, trebalo da bude usvojena početkom 2021. godine.

Obradović je istakla da je resorno ministarstvo, u saradnji sa drugim državnim organima, pripremilo nacrt ovog dokumenta i da je u toku javna rasprava.

Prema njenim rečima, ključni prioriteti su da se završi proces reforme sistema plata u javnoj upravi, čiji su temelji postavljeni 2016. godine, kao i da se nastavi i dodatno intenzivira razvoj elektronske uprave i podsticanje građana da koriste e-usluge.

Pored toga, kako je dodala, cilj je i da se osnaži podrška opštinama i gradovima, kako materijalno kroz budžetski fond za jedinice lokalne samouprave koji vodi Ministarstvo, tako i kroz stvaranje istinskog partnerskog odnosa Ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srbije je usvajanjem prve strategije reforme javne uprave 2014. godine napustila "zastareli" pristup javne uprave kao čistog regulatora i započela je proces transformacije javne uprave kao servisa orijentisanog ka svojim građanima, koji je posvećen stvaranju uslova za pružanje kvalitetnih javnih usluga u razumnom roku, rekla je ministarka.

Prema njenim rečima, podrška EU u ovom procesu je veoma važna, i to ne samo kroz veliku finansijsku podršku koju godinama unazad imamo, nego i kroz razmenu znanja i iskustva i primere dobre prakse, naglasila je ona.

Obradović je ocenila da je predviđeno povećanje budžeta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od 68 odsto u narednoj godini veoma značajno i pokazuje da se reforma javne uprave nalazi veoma visoko na listi prioriteta Vlade, pri čemu će to takođe omogućiti Ministarstvu da realizuje sve planirane aktivnosti.

Prema njenoj oceni, to je bitno jer je u 2020. godini budžet Ministarstva bio umanjen za skoro 450 miliona dinara u cilju otklanjanja štetnih posledica izazvanih pandemijom koronavirusa.

I konačno, posebno je važno što će i veliki deo sredstava Ministarstvo dalje proslediti jedinicama lokalne samouprave kroz Budžetski fond za Program za lokalne samouprave, koji je u 2020. godini, nakon umanjenja usled pandemije, iznosio 266 miliona dinara, rekla je Obradović.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.12.2020.
Naslov: Redakcija