Zastava Bosne i Hercegovine

UVEDENE NOVE ELEKTRONSKE USLUGE ZA PRIVREDU NA PORTALU EUPRAVA: Dostupno 27 potpuno digitalizovanih postupaka za izdavanje dozvola, licenci i saglasnosti


Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da je uvođenjem novih elektronskih usluga za privredu na portalu eUprava, kroz Program ePapir, privrednicima u Srbiji dostupno prvih 27 potpuno digitalizovanih postupaka za izdavanje dozvola, licenci i saglasnosti.

Ova inovacija je deo trogodišnjeg projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, koju realizuju Republički sekretarijat za javne politike, Kancelarija za IT i eUpravu i Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke, uz finansijsku podršku Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva i britanske ambasade u Beogradu.

Prvi digitalizovani postupci, između ostalog, uključuju upis u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja, priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja, upis u registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva, upis u registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i mnoge druge.

Ovi postupci su sada brži i jeftiniji, a potrebne dozvole su dostupne u nekoliko jednostavnih koraka:

- Korisnik na portalu eUprava popunjava elektronski zahtev, prilaže dokumentaciju i vrši elektronsko plaćanje ukoliko usluga zahteva finansijski izdatak;

- Sistem automatski pristupa elektronskim registrima i pribavlja podatke po službenoj dužnosti koji su neophodni u procesu odlučivanja;

- Podnosilac zahteva redovno dobija obaveštenja o mogućim dopunama dokumentacije i promenama u statusu predmeta.

Na kraju, dozvola se dostavlja elektronskim putem u eSanduče podnosioca na portalu eUprava i trajno je dostupna korisniku i nadležnim organima za sve dalje postupke.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić izjavila je da se može koristiti prvih 27 digitalizovanih postupaka za privredu, do čega je doveo jedan sistemski pristup Vlade da kroz Program ePapir uključi 85 organa i organizacija javne uprave i skoro 500 državnih službenika koji su aktivno učestvovali na popisu, pojednostavljenju i digitalizaciji postupaka.

Tošić je navela da je napravljen Registar sa 2.600 administrativnih postupaka koji se odnose na privredu i pripremljene su preporuke za pojednostavljenje 1.200 postupaka.

Prema njenim rečima, do sada je pojednostavljeno ili ukinuto više od 130 postupaka, čime su napravljene uštede za privredu u vrednosti većoj od 32 miliona evra na godišnjem nivou.

Do kraja marta, kako je navela, završićemo digitalizaciju još 50 usluga iz oblasti zapošljavanja, rudarstva, zaštite životne sredine, saobraćaja, veterine, kao i usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pored toga, učinićemo dostupnim Registar administrativnih postupaka podizanjem portala kao jedinstvenog mesta sa svim informacijama o postupcima/uslugama za privredu koje sprovodi javna uprava, što znači da će privrednik na vrlo jednostavan način sa dva do tri klika doći do svih, njemu potrebnih informacija, o svakom postupku, istakla je Tošić.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović istakao je da se digitalizacijom postupaka olakšava i omogućava privredi u Srbiji jeftinije poslovanje.

Obilaženje šaltera više ne sme da bude obaveza ni građana, kao ni privrede. Moramo javnu upravu staviti u službu svakog građanina i svakog preduzeća, rekao je Jovanović.

On je napomenuo da ćemo, zahvaljujući ovom projektu, na kraju imati 100 najčešćih usluga za privredu kompletno digitalizovanih i dostupnih elektronski, što će privredi uštedeti osam miliona dolara na godišnjem nivou.

Kroz ovaj projekat smo takođe uspostavili platformu za masovnu digitalizaciju procedura za pravna lica i očekujemo da državne institucije krenu u digitalizaciju sopstvenih postupaka, naveo je Jovanović.

Direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević rekao je da prvi digitalizovani postupci, između ostalog, uključuju upis u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja, priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja, upis u registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva, upis u registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i mnoge druge.

Milosavljević je ukazao na to da je, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, u oktobru 2020. godine započet proces kojim se omogućava privrednim subjektima kroz sedam osnovnih postupaka, a ukupno 22 usluge, dok se 14 postupaka pokreću po službenoj dužnosti.

On je naveo da prvi digitalizovani postupci, uključuju upis u:

- Registar proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i prometnika bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata - fitoregistar;

- Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva;

- Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja;

- Priznavanje registracije sredstva za zaštitu bilja;

- Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja; --- Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta;

- Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta.

Oni sada mogu da bez dolaska u kancelarije Uprave podnesu zahtev i dobiju informaciju o tome da li su dobili rešenje o upisu, brisanju ili izmeni njihovog statusa u nekim od navedenih registara, rekao je Milosavljević.

Platforma eDozvole koja je izgrađena kao deo infrastrukture portala eUprava omogućava i neograničeno dodavanje procedura u budućnosti, čime se stvara osnova za dalju digitalizaciju i kreiranje sveobuhvatne platforme za izdavanje elektronskih rešenja.

Sa dodavanjem novih postupaka formiraju se i novi registri za automatsko preuzimanje podataka, te na taj način nove usluge postaju kvalitetnije i brže.

Velika Britanija podržava proces unapređenja poslovnog okruženja jer u reformisanoj i konkurentnoj privredi vidi čvrst osnov za regionalnu stabilnost i prosperitet.

Ujedinjeno Kraljevstvo je u prethodnom periodu, sa podrškom vrednom preko pet miliona funti, najveći bilateralni donator procesa digitalizacije u Srbiji.

Cilj trogodišnjeg Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji jeste smanjenje administrativnog opterećenja za privredu kroz pojednostavljivanje 1.750 administrativnih postupaka, omogućavanje elektronskog izdavanja 100 dozvola i uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije.

Očekuje se da će oko 600 dozvola, saglasnosti i odobrenja biti pojednostavljeno.

Projekat je deo velikog reformskog projekta Vlade Srbije za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative - ePapir u okviru koga će se u naredna dva meseca uspostaviti Registar administrativnih postupaka i podići portal ovog registra koji će predstavljati jedinstveno mesto sa svim potrebnim informacijama za privrednike o svakom postupku koji sprovodi javna uprava, što će im olakšati pristup informacijama i smanjiti troškove.

Preko ovog portala će se sa nekoliko klikova rešavati digitalizovane procedure, a za one koje nisu digitalizovane dobiti sva uputstva.

Izvor: Vebsajt Vlade, 29.12.2020.
Naslov: Redakcija