Zastava Bosne i Hercegovine

NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I PODZAKONSKA AKTA KOJIMA SE UVODI NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I NAPREDOVANJE SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PO OSNOVU VREDNOVANJA RADNE USPEŠNOSTI/OCENJIVANJA: Paragraf organizuje vebinar 28. januara 2021. godine


Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Najnovije izmene Zakona o budžetskom sistemu i podzakonska akta kojima se uvodi novi režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i napredovanje službenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja", 28. januara 2021. godine.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa:

  • najnovijim izmenama Zakona o budžetskom sistemu, kao i sa podzakonskim aktima koji uređuju režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine
  • pravima službenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na napredovanje, sa posebnim osvrtom na napredovanje po osnovu vrednovanja radne uspešnosti, odnosno ocenjivanja

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa novim režimom zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava koji će biti u primeni od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine, mogućnostima za prijem u radni odnos na neodređeno vreme bez posebnih saglasnosti kao i sa postupkom za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje.

Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju i sa osnovnim pravilima u postupku vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja državnih službenika i službenika u organima AP i JLS, kao i sa uslovima za napredovanje po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja službenika.

Vebinar je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, drugim korisnicima javnih sredstava koji svoje poslovanje vode u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, kao i u javnim preduzećima.

Teme vebinara:

NOVI REŽIM ZAPOŠLJAVANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA:

  • zasnivanje radnog odnosa bez saglasnosti Komisije Vlade
  • maksimalan broj zaposlenih na određeno vreme i radno angažovanih po osnovima van radnog odnosa
  • postupak za dobijanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje
  • radno angažovanje u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju

VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI, OCENJIVANJE I NAPREDOVANJE SLUŽBENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

  • osnovna pravila o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i ocenjivanju službenika u organima AP i JLS (vreme vrednovanja/ocenjivanja, redovno, prevremeno i vanredno vrednovanje/ocenjivanje, vrednovanje rada/utvrđivanje ocene, izveštaj o vrednovanju/ocenjivanju, razgovor sa službenikom, donošenje rešenja, zaštita prava službenika)
  • napredovanje službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja

Predavači:

  • Ranko Jerković - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
  • Aleksandra Jovanović - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Najnovije izmene Zakona o budžetskom sistemu i podzakonska akta kojima se uvodi novi režim zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava i napredovanje službenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave po osnovu vrednovanja radne uspešnosti/ocenjivanja".

Izvor: Redakcija, 03.01.2021.