Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI: Republička izborna komisija donela uputstva koji se odnose na sprovođenje referenduma o izmenama Ustava RS


Referendum na kome će građani odlučivati o tome da li će biti usvojene izmene Ustava Republike Srbije održaće se 16. januara 2022. godine, saopštio je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić.

Referendumsko pitanje biće "Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije", a odgovaraće se sa "da" ili "ne".

Narodna skupština je usvojila Predlog Akta o promeni Ustava Republike Srbije, Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 115/2021) i Odluku o raspisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije sa tekstom Akta o promeni Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 115/2021).

Za usvajanje ovih akata glasala su 193 poslanika, dok je protiv bilo troje iz Pokreta socijalista.

"Promena Ustava se odnosi samo na onaj deo koji se tiče uređenja vlasti, odnosno načina izbora sudija i tužilaca i nema nikakve veze ni sa pitanjem preambule, odnosno pitanja Kosova i Metohije jer je naš stav o tome potpuno jasan, da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, a naročito nema nikakve veze sa raznim drugim pitanjima koja se politizuju u poslednje vreme", rekao je Dačić.

On je pozvao građane da izađu na referendum i istakao da smatra da je u interesu Srbije da se potvrdi ova odluka Narodne skupštine.

Republička izborna komisija (RIK) je donela trinaest uputstava koji se odnose na sprovođenje republičkog referenduma, objavljeno je u Službenom glasniku.

Sva uputstva doneta su na osnovu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021) koji je Narodna skupština usvojila 25. novembra, a istog dana ga je potpisao i predsednik Aleksandar Vučić.

RIK je dužan da u roku od 20 dana od dana raspisivanja referenduma usvoji i objavi "objektivne informacije o pitanju, odnosno aktu o kome se odlučuju na republičkim izborima", piše u Uputstvu za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu.

Informacije koje RIK treba da objavi na svom sajtu i dostavi glasačima na adrese treba da odražavaju "stavove strana koje se zalažu za različite odgovore na referendumsko pitanje", piše u ovom podzakonskom aktu.

I u Zakon o referendumu je propisano da je RIK usvoji akt koji pruže objektivne informacije o pitanju o kome se odlučuje na referendumu. Ovde se naročito naglašava da je RIK obavezan da ovaj dokument objavi u medijima sa naglaskom na javne medijske servise.

Međutim, ni u zakonu ni u podzakonskim aktima nije definisano na koji način će se određivati grupe, odnosno pojedinci koji će obrazlagati stavove koji su, u ovom slučaju, "za" ili "protiv" izmena Ustava

Donetim uputstvima je određeno kako će izgledati priprema i primopredaja glasačkog materijala, kao što su glasački listići, izvodi iz biračkog spiska i drugi obrasci ili ovlašćenja.

Takođe, određeno je i kako bi trebalo da izgleda glasanja na i van glasačkog mesta, kao i rad glasačkog odbora.

Doneto je i uputstvo kojim se određuje da građani mogu podnositi pisane i elektronske zahteve RIK-u kako bi utvrdili da li je neko umesto njih glasao na referendumu.

Uputstvom za utvrđivanje rezultata republičkog referenduma je određeno da glasački odbor u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mesta predaje glasački materijal potkomisiji u zgradi opštine ili grada, koja u roku 48 sati treba da utvrdi izveštaj o rezultatima glasanja sa svih glasačkih mesta na svojoj teritoriji i da ga dostavi Komisiji u roku od 24 sata.

Predlozi propisa koje je Narodna skupština usvojila utvrdio je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Oni su doneti po hitnom postupku, a kao razlog je navedeno da je "potrebno u što kraćem roku doneti Ustavni zakon za sprovođenje promene Ustava".

Zakonom o sprovođenju akta o promeni Ustava određuje se da će sve sudije i tužioci koji su izabrani pre izmene amandmana ostati na funkcijama sve do kraja mandata.

U decembru 2020. Skupština je usvojila Predlog za promenu Ustava kojim se predviđaju promene koje se odnose na sudove i javna tužilaštva.

Venecijanska komisija je sredinom oktobra usvojila pozitivno mišljenje o predloženim izmenama ustava kao i o ustavnom zakonu.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Katarina Baletić, 30.11.2021.
Naslov: Redakcija