Zastava Bosne i Hercegovine

SUD PRAVDE EVROPSKE UNIJE: Praksa poljskih banaka da kredite u švajcarskim francima ugovaraju po nižem, a naplaćuju po višem kursu bila je nezakonita


Sud Evropske unije doneo je, 18. novembra 2021. godine, još jednu izuzetno važnu presudu za potrošače s konvertovanim kreditima.

Reč se o još jednom poljskom predmetu pod oznakom C-212/20.

U Poljskoj su banke ugovarale valutnu klauzulu CHF na način da je za realizaciju kredita ugovoren kupovni kurs banke, dok je za otplatu kredita ugovoren prodajni kurs banke.

Zakonskom intervencijom posledice takva nepoštenog ugovaranja su ublažene, ali nisu u potpunosti uklonjene te potrošači nisu dovedeni u punu ravnotežu prava i obaveza s bankama.

Slično je učinjeno i u Hrvatskoj, gde zakonom potrošači nisu obeštećeni, nego je samo umanjena preostala glavnica na veličinu kao da se radilo o evro kreditu od početka.

To je pre sedam dana objavilo na svojim stranicama udruženje "Franak", a novinari Slobodne Dalmacije tim su povodom popričali s Goranom Aleksićem, koordinatorom Ekonomsko-pravnog tima udruge "Franak", prenosi net.hr.

Upitali su ga kakva je trenutno situacija na hrvatskim sudovima, rešavaju li se tužbe građana koji traže svoje pravo.

"Na hrvatskim sudovima donesen je već čitav niz pravosnažnih presuda na temelju kojih je tužiteljima vraćen novac uz pripadajuće zatezne kamate, i to kako za nepoštene kredite u švajcarcima, tako i za nepoštene kredite u kunama i evrima.”

Osim toga, postoji već i nekoliko pravosnažnih presuda zbog primene nezakonitih ulaznih i izlaznih naknada. Donesene su i dve pravosnažne presude za ništavost ugovora u "švajcarcima", rekao je Aleksić i istakao kako se na Vrhovnom sudu moraju razrešiti preostale dileme vezane uz nepoštene ugovorne odredbe, kako za "švajcarce", tako i za evro i kunske kredite, odnosno lizing ugovore.

"Najpre treba razlikovati konvertovane i nekonvertovane kredite u "švajcarcima". Potrošači s nekonvertovanim kreditima imaju potpuno pravo da dobiju preplaćene iznose anuiteta (preplaćeni kurs i preplaćenu kamatu) uz pripadajuće zatezne kamate", naglasio je.

Tome je dodao kako se dokazni postupak na sudu u pravilu ne sprovodi, već potrošač pozivanjem na kolektivnu presudu ima pravo na novac koji se utvrđuje sudskim veštačenjem.

Dosad je, ukazao je, tužilo oko 15 hiljada potrošača s nekonvertovanim CHF kreditima koji su otplaćeni ili se i dalje otplaćuju u "švajcarcima".

"Da tuži može još 55.000 ljudi s nekonvertovanim kreditima, i to odmah", rekao je Aleksić.

Dodao je kako je dosad tužilo 20.000 potrošača s konverzijama, te da još 35.000 njih čeka na odluku Suda EU-a nakon čega će i oni tužiti.

Praksa poljskih banaka da kredite u švajcarskim francima ugovaraju po nižem, a naplaćuju po višem kursu bila je nezakonita.

Ima li takvih kredita u Srbiji i može li presuda Evropskog suda pomoći dužnicima u našoj zemlji?

"Mi nemamo takve slučajeve, budući da je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), iz 2011. definisano kako banke mogu da naplaćuju kredite", kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

Kako kaže, tamo je definisano da kredite morate plasirati ako je u pitanju neka druga valuta po srednjem kursu i tako isto da se naplaćuju rate po tom kursu NBS.

Vasić je rekao da je pre 2011. takvih kredita verovatno bilo, ali da nije bilo pritužbi.

"Kada pričamo o kreditima u CHF, imamo ih još jako malo, par stotina ih je ostalo nakon 2019. kada je leks specijalisom Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) izvršena konverzija i ti krediti su sada uglavnom u evrima. Tako da je to što se nas tiče ta stvar završena", objašnjava Vasić.

Izvor: Vebsajt B92, 29.11.2021.
Naslov: Redakcija