Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za osnovne sudove


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za osnovne sudove po Oglasu objavljenom u “Sl. glasniku RS" br. 93/21 od 24. septembra 2021. godine. godine, koju objavljuje dana 1. decembra 2021. godine na svojoj internet stranici u 10:30 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 01.12.2021.
Naslov: Redakcija