Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI: Većina poslodavaca sprovodi preventivne mere u cilju sprečavanja pojave i širenja epidemije korona virusa. Najčešći nedostaci koje su utvrdili inspektori rada odnose se na nedonošenje plana primene preventivnih mera


Većina poslodavaca koje je kontrolisala inspekcija rada sprovodi preventivne mere za bezbedan rad i u cilju sprečavanja pojave i širenja epidemije korona virusa, rečeno je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Najčešći nedostaci koje su utvrdili inspektori rada odnose se na nedonošenje plana primene preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije koji je sastavni deo akta o proceni rizika.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020) donet je kako bi pružio pomoć poslodavcima da u svojoj kompaniji povećaju nivo bezbednosti i zdravlja na radu i da bi zaštitili zaposlene od pojave Kovida 19, a zaposlenih da se brinu o svom zdravlju i zdravlju drugih lica pridržavajući se svih mera koje je utvrdio poslodavac, podsećaju u Ministarstvu rada.

U skladu sa propisanim preventivnim merama poslodavci su imali obavezu da u svojim planovima definišu mere za preventivno delovanje pre pojave zaraze, kao i način postupanja u slučaju pojave zaraze.

Ovim Pravilnikom propisano je, između ostalog, da poslodavac u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, preraspodeli radno vreme uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih, kako bi se smanjili kontakti i rizici po zdravlje zaposlenih sveli na najmanju moguću meru.

U zavisnosti od prirode delatnosti poslodavca, organizacije rada i racionalnijeg korišćenja radnog vremena uzimajući u obzir preporuke epidemiologa vrši se preraspodela radnog vremena poštujući Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Za nesprovođenje i neprimenjivanje preventivnih mera propisanih Pravilnikom, podnose se zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu predviđena je novčana kazna od 800.000 do 1.000.000 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica i novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu od 40.000 do 50.000 dinara, ako prilikom organizovanja rada i radnog procesa, ne obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih.

Za isti prekršaj predviđena je novčana kazna za preduzetnika od 400.000 do 500.000 dinara.

Od 23. oktobra inspekcija rada svakodnevno obavlja zajedničke, koordinisane inspekcijske nazore u cilju suzbijanja širenja virusa Kovid-19, sa drugim republičkim inspekcijama, inspekcijama jedinica lokalnih samouprava i drugim državnim organima, a na osnovu smernica koje je sačinila Radna grupa za suzbijanje širenja Kovida19.

Izvor: Vebsajt RTV, 30.11.2020.
Naslov: Redakcija