Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za više, osnovne i prekršajne sudove


U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Komisija Visokog saveta sudstva, dana 25.11.2020. godine u 14:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Viši sud u Beogradu, Viši sud u Kruševcu, Viši sud u Smederevu, Viši sud u Zrenjaninu i Viši sud u Čačku, Drugi osnovni sud u Beogradu, Osnovni sud u Kruševcu, Osnovni sud u Nišu, Osnovni sud u Požegi i Osnovni sud u Šapcu, Prekršajni sud u Kruševcu, Prekršajni sud u Prokuplju i Prekršajni sud u Trsteniku, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 25.11.2020.
Naslov: Redakcija