Zastava Bosne i Hercegovine

SAVET MINISTARA EU: Srbija nedovoljno brzo napreduje u oblasti vladavine prava


Savet ministara EU pozdravlja ukupne rezultate koje je Srbija do sada postigla u pregovorima o članstvu, uz žaljenje što napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore.

U nacrtu zaključaka Saveta ministara EU o proširenju i svim zemljama u tom procesu, pohvaljuje se angažman Srbije u različitim inicijativama regionalne saradnje i pozdravlja nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Savet ministara EU očekuje da se Srbija uključi u dijalog u "dobroj nameri i u duhu kompromisa, kako bi postigla sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU".

"Ovaj sporazum treba da se odnosi na sva nerešena pitanja i doprinose regionalnoj stabilnosti, što je presudno i za napredak Srbije i Kosova ka EU", piše u ovom dokumentu, koji bi 8. decembra Savet ministara opštih poslova trebao da usvoji.

Savet ministara EU ističe da "snažno očekuje da će se svi prethodnih sporazumi poštovati i sprovoditi".

EU pozdravlja činjenicu da je Srbija do sada otvorila 18 od ukupno 35 poglavlja i prihvatila novu metodologiju proširenja, kao i "kontinuirani napredak ka razvoju funkcionalne tržišne ekonomije".

U tekstu se dodaje da Savet EU poziva Srbiju da demonstrira političku volju, znatno ubrza reforme i pruži konkretne rezultate u oblasti prava, kao i u drugim osnovnim oblastima.

Savet EU pozvao je Srbiju da se u narednom periodu fokusira na najvažnije i najhitnije reforme, posebno na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24, što uključuje izgradnju nezavisnog i efikasnog pravosuđa, ustavne reforme, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Ponavljamo svoj poziv Srbiji da garantuje bezbedan i povoljan ambijent za nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija", piše u nacrtu.

Ministri EU naglašavaju potrebu da se "osigura pravilno funkcionisanje demokratskih institucija" i pozivaju parlamentarne i političke snage da se angažuju u međustranačkom dijalogu koji vodi Evropski parlament, da bi bio postignut "širok međustranački i društveni konsenzus o reformama u vezi sa EU".

Izvor: Vebsajt N1, 30.11.2020.