Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA APV: Usvojen Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar - septembar 2021. godine


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 11. sednicu, na kojoj se diskutovalo i izjašnjavalo o 23. tačke usvojenog dnevnog reda. Sednici je, u okviru radne posete AP Vojvodini, prisustvovala i delegacija Misije OEBS u Srbiji, koju je predvodio šef Misije, ambasador Jan Bratu.

Kao prvu tačku dnevnog reda, Skupština je razmotrila Predlog mandatnog pisma (Ugovor o predfinansiranju) između Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske banke za obnovu i razvoj i donela sledeće zaključke:

• Prihvata se Mandatno pismo (Ugovor o predfinansiranju) između Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske banke za obnovu i razvoj;

• Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Mandatno pismo (Ugovor o predfinansiranju) između Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Predmet Mandatnog pisma je učešće u Projektu unapređenja energetske efikasnosti javnih zgrada u Vojvodini kojim bi trebalo da bude obuhvaćeno oko 80 javnih zgrada na teritoriji pokrajine.

Skupština je razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu u periodu januar - septembar 2021. godine. U obrazloženju je rečeno da je u izveštajnom periodu, izvršenje budžeta bilo dobro, ekonomično i racionalno, posebno u delu koji se odnosi na prihode od poreza. U prvih devet meseci, ukupni prihodi i primanja bez prenetih sredstava iznosili su u procentima oko 76 odsto, dok su rashodi ostvareni na nivou od oko 62 odsto.

Dalje, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode “Pašnjaci velike droplje”. Navedeni rezervat ima 6900 hektara i podeljen je u tri celine. Između ostalog, Prostornim planom se vodilo računa o tome da svaki deo ovog područja bude maksimalno zaštićen od štetnih uticaja, rečeno je na sednici.

Razmotreno je i usvojeno više godišnjih izveštaja, i to:

 • Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2019. godine,
 • Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2020. godine,
 • Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2019. godinu i
 • Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2020. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine” Novi Sad za 2019. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine” Novi Sad za 2020. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume” Petrovaradin za 2019. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća “Vojvodinašume” Petrovaradin za 2020. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2019. godinu, i
 • Godišnji izveštaj o poslovanju Razvojne agencije Vojvodine d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu,
 • Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2019. godinu i
 • Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2020. godinu,
 • Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad za 2019. godinu i
 • Godišnji izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje “Zavod za urbanizam Vojvodine” Novi Sad za 2020. godinu.

Skupština je donela Odluku o razrešenju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine i Odluku o imenovanju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zatim, Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, kao i Odluku o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine i Odluku o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupštine APV, 28.10.2021.
Naslov: Redakcija